Ông Vương Quốc Quân, sinh năm 1970, từng làm Đội trưởng Đội Thanh tra Hành chính, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải.

Sau đó, năm 2015, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải.

Năm 2020, ông làm Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng ủy bộ phận Thanh tra Giao thông.

Ông Vương Quốc Quân có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải, Khoa Cầu đường.

Sau khi ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra về nghỉ chế độ, ông Vương Quốc Quân được giao phụ trách, điều hành Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho đến khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra.

Văn Thanh