Ông Lê Thanh Liêm, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, trong năm 2023, Thanh tra Bộ đã triển khai 7 đoàn thanh tra hành chính theo kế hoạch tại 7 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Nội dung thanh tra gồm thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, quản lý và sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức...

“Qua công tác thanh tra hành chính trong năm 2023, Thanh tra Bộ đã ban hành các kết luận, kiến nghị loại khỏi quyết toán hoặc không cho quyết toán tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật 1 công chức, kiểm điểm trách nhiệm đối với 3 tập thể” - ông Lê Thanh Liêm cho biết.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng nội dung, phạm vi, đối tượng thanh tra, cơ bản hoàn thành tiến độ đề ra. Hoạt động thanh tra đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật chuyên ngành.

Cũng theo Chánh Thanh tra Bộ, thông qua hoạt động thanh tra hành chính đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, trong ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài chính, công tác quản lý, sử dụng tài sản công, công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Công tác xử lý sau thanh tra được tăng cường.

Năm 2024, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, sẽ tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong quản lý tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện các dự án cải tạo, mua sắm trang thiết bị; thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và để tránh trùng lặp giữa hoạt động kiểm toán và công tác thanh tra, Thanh tra Bộ không tiến hành thanh tra đối với đơn vị có kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước.

Để triển khai công tác thanh tra hành chính năm 2024, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo Thanh tra Bộ năm 2024 thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào trách nhiệm, quyền hạn của một số đơn vị, đề cao trách nhiệm của người đúng đầu; xử lý dứt điểm những vấn đề đã có kết luận thanh tra. Phải lưu ý thành lập đoàn thanh tra hành chính, đề cao trách nhiệm của thành viên đoàn, để kết luận thanh tra phải được tâm phục, khẩu phục, qua công tác thanh tra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo, sai phạm.

Đối tượng được thanh tra hành chính phải nâng cao ý thức trách nhiệm, coi việc thanh tra là bình thường, thanh tra để ngăn ngừa và nếu có sai thì phải xử lý. Các đơn vị được thanh tra phải chủ động phối hợp, tích cực hợp tác, cung cấp tài liệu đầy đủ, đúng tiến độ, không gây khó khăn cho đoàn thanh tra.

Các đơn vị không nằm trong kế hoạch thanh tra cũng phải rút kinh nghiệm, tự soi, tự sửa, phải chủ động và chuyển biến trong nhận thức của mình, phải làm đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình. Phải nắm rõ để phối hợp, để thực hiện đúng trách nhiệm. Không thể có việc “quản lý Nhà nước mang dáng dấp nghệ sỹ”.

Phải dự báo được những vấn đề phát sinh, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. Phải xây dựng được môi trường văn hoá ngay từ trong cơ quan, chứ không để “bóng tối dưới chân cột đèn”, không thể đi xây dựng môi trường văn hoá trong cả nước mà ngay đơn vị mình lại để xảy ra kiện cáo.

Tổ chức triển khai sâu rộng Luật Thanh tra, bằng nhiều hình thức, phải tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị hiểu rõ chức trách, nhiệm vụ, từ đó đề cao trách nhiệm, tránh sai sót; các thành viên đoàn thanh tra phải làm đúng chức trách, nhiệm vụ để các kết luận, kiến nghị của đoàn thanh tra khách quan, công minh, khiến các đối tượng thanh tra tâm phục, khẩu phục.

Thái Hải