Toàn tỉnh Đồng Tháp đã thanh tra, kiểm tra 3.751 cơ sở, trong đó có 3.398 cơ sở đạt (chiếm tỷ lệ 90,59 %, giảm 1,43% so với cùng kỳ), xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 15 cơ sở, với tổng số tiền hơn 207 triệu đồng.

Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung (đình chỉ hoạt động sản xuất 2 tháng) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (thu hồi, tiêu hủy sản phẩm) đối với 2 cơ sở vi phạm, thực hiện thu hồi và tiêu hủy 50 kg nem.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các đoàn kết hợp lấy 284 mẫu thực phẩm gửi đơn vị xét nghiệm. Kết quả có 25 mẫu không đạt (chiếm tỷ lệ 8,80%, tăng 3,42% so với cùng kỳ), các mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm có kết quả không đạt đều được xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các đoàn còn thực hiện xét nghiệm nhanh tại chỗ với 339 mẫu thực phẩm cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, qua thanh tra, kiểm tra còn phát hiện và nhắc nhở các cơ sở có hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức xử phạt như: Người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện khám sức khỏe và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm chưa đầy đủ; chế độ vệ sinh cơ sở, trang thiết bị chưa phù hợp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Tháp, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật.

Trần Thọ