Về phía tỉnh Quảng Nam có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các địa phương liên quan…

Ông Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 công bố Quyết định số 466/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo Quyết định 466/QĐ-TTCP, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn.

Thời hiệu thanh tra trong thời kỳ 1/1/2016 đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời gian làm việc trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ).

Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật. Qua thanh tra sẽ chỉ ra bất cập, sai phạm (nếu có) để chấn chỉnh, khắc phục nhằm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Hồng Giang làm trưởng đoàn thanh tra. Ảnh: P.T 

Thay mặt địa phương, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cảm ơn lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và giao các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, cung cấp nội dung, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra.

Ông Thanh cũng mong muốn đoàn thanh tra giúp địa phương chấn chỉnh những tồn tại. 

leftcenterrightdel
 Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho sở, ban, ngành phục vụ tốt công tác của đoàn thanh tra. Ảnh: P.T

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nêu rõ, qua thanh tra lần này sẽ giúp các cấp hành chính địa phương nhận thấy được những tồn tại, những vi phạm để khắc phục, sẽ tốt hơn trong công tác điều hành, quản lý về sau.

Phó Tổng Thanh tra quán triệt đoàn thanh tra không làm ảnh hưởng đến công việc của địa phương, làm việc khách quan, đúng quy định pháp luật, trao đổi thắng thắn, cởi mở với địa phương.

Đề nghị tỉnh Quảng Nam báo cáo thẳng thắn, trung thực; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sở, ngành, địa phương phối hợp với đoàn để làm việc hiệu quả.

N. Phó - Q. Thân