Đó là một trong những trường hợp vi phạm được Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, phát hiện nhằm thực hiện kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng của Sở GTVT TP HCM.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng loạt phương tiện vi phạm về lĩnh vực vận tải đường bộ. Trong đó, các hành vi vi phạm của các chủ thể như: Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng bán vé cho hành khách, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định…

Ngoài ra, Sở GTVT TP HCM yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng chấn chỉnh và khắc phục đối với các phương tiện vi phạm, đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến đến từng lái xe và nhân viên phục vụ nhằm chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đặc biệt là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Trường hợp các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và không có biện pháp khắc phục, Sở GTVT TP HCM sẽ xử lý thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” được hướng dẫn tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT.

Trước đó, đơn vị này cũng ban hành văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có phương tiện vi phạm về tốc độ theo quy định phải chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục. Nếu các phương tiện trên vẫn tiếp tục vi phạm thì Sở GTVT sẽ tiến hành xử lý thu hồi phù hiệu (biển hiệu) theo quy định.

Đinh Mười