Cùng với quyết định thanh tra tại các tổ chức, cá nhân trên, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 15/4/2024 về việc thành lập tổ giám sát hoạt động thanh tra.

Tại lễ công bố, ông Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở đã giao đoàn thanh tra và tổ giám sát, căn cứ Luật Thanh tra 2022 và các quy định của pháp luật có liên quan triển khai thực hiện công tác thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện thanh tra đoàn thanh tra cùng với các chủ đầu tư bám sát lịch làm việc và kế hoạch đã được phê duyệt.

Chủ đầu tư các CCN có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường nơi có CCN, các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp với đoàn thanh tra để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của đoàn.

leftcenterrightdel
 Một góc CCN Đức Thọ. Ảnh: Xuân Thống

Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, yêu cầu đoàn thanh tra hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra trình Chánh Thanh tra Sở xem xét, tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh kết quả thanh tra theo quy định.

Đức Anh