Thông báo được đưa ra bởi người đứng đầu ICPC, ông Bolaji Owasanoye tại cuộc họp các thành viên của Hạ viện, thảo luận xung quanh đề xuất bảo vệ ngân sách năm 2023 đã được đệ trình trước đó.

Trong cuộc họp, các thành viên của ICPC đã đề cập nhiều đến chủ đề chống tham nhũng và biển thủ, trong đó số tiền khổng lồ thu được từ tham nhũng đã được thông tin.

ICPC là cơ quan Chính phủ của Nigeria được thành lập năm 2000, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống khi đó là ông Olusegun Obasanjo. Tổ chức này được giao nhiệm vụ xóa bỏ vấn nạn tham nhũng ở Nigeria thông qua “các biện pháp phòng ngừa và thực thi pháp luật”.

Cách đây vài tuần, Chính phủ liên bang Nigeria đã công bố triển khai kế hoạch xử lý tài sản bị tịch thu thông qua Đạo luật Thu hồi và Quản lý tài sản từ tội phạm.

Luật đã được Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari ký thông qua ngày 12/5/2022, tại đó cung cấp một khuôn khổ pháp lý và thể chế hiệu quả cho việc thu hồi và quản lý số tiền thu được từ tội phạm, dựa trên thủ tục thu hồi tài sản do phạm tội mà có, tăng cường thủ tục tịch thu hình sự, và phối hợp giữa các tổ chức có liên quan trong việc truy tìm tài sản bị nghi ngờ là tài sản do hoạt động bất hợp pháp...

Ngọc Anh