AMAP giai đoạn 1 nhằm mục đích tạo ra một công cụ để các cơ quan liên quan của Thái Lan chuyển các hướng dẫn phát triển của Kế hoạch Tổng thể về Chiến lược Quốc gia về Phòng chống tham nhũng và các vấn đề sai trái (2018 - 2037) thành hành động.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) Watcharapol Prasarnrajkit, AMAP giai đoạn 1 có hai tiểu kế hoạch, cùng với các chỉ số, mục tiêu, hướng dẫn phát triển và các dự án nhằm đạt được những thành tựu mà Thái Lan mong đợi.

Các tiểu kế hoạch sẽ được theo dõi tiến độ và hiệu suất hàng quý, đồng thời được đánh giá về triển vọng cấp dự án và tổng thể được thực hiện hàng năm.

Tiểu kế hoạch Phòng chống tham nhũng và hành vi sai trái: Với mục đích cải thiện văn hóa và hành vi của mọi người đối với sự liêm chính, qua đó giảm thiểu các vụ tham nhũng và hành vi sai trái.

Tiểu kế hoạch Trấn áp tham nhũng: Với mục đích đẩy nhanh quá trình tố tụng trong các vụ án tham nhũng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và không phân biệt đối xử.

Các chỉ tiêu hành động của Tiểu kế hoạch 2 được đánh giá là giảm số vụ án tham nhũng phải kéo dài vượt quá thời hạn quy định của pháp luật và số vụ án hình sự được cơ quan điều tra khởi tố.

Trong các năm 2020 - 2022, Tiểu kế hoạch Phòng chống tham nhũng và hành vi sai trái đang thực hiện 903 dự án huy động với kinh phí ước tính là 8.650 triệu baht. Tiểu kế hoạch Trấn áp tham nhũng thực hiện 67 dự án huy động với ngân sách ước tính là 260 triệu baht.

Ngọc Anh