Trong các ngày 02 và 03/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 39. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 37 đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và một số tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo với Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015; Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020.

Các nhân sự: Nguyễn Ngọc Phi, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng; Dương Đức Lân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Phạm Quang Phụng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Cơ quan kiểm tra của Đảng cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng; Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Những vi phạm, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn nhân lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý Nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các nhân sự trên.

Hương Giang