Từ ngày 6 đến ngày 8/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 37. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thấy, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Ban Cán sự Đảng Bộ Lao độngThương binh và Xã hội đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, những vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn nhân lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý Nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Các ông, bà: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng; các nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Phi, Huỳnh Văn Tí, Doãn Mậu Diệp, Lê Quân cùng chịu trách nhiệm với những vi phạm trên.

Cạnh đó, còn có trách nhiệm của các ông: Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; các nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Dương Đức Lân, Nguyễn Hồng Minh; Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Phạm Quang Phụng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức Đảng, đảng viên khác, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và tổ chức Đảng ở một số đơn vị liên quan phối hợp, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp còn một số vi phạm, khuyết điểm

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát đối với Ban Cán sự Đảng và các Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Cán sự Đảng và các Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; thi hành án dân sự; xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp; việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; thực hiện một số dự án đầu tư; việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng và các Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Kết quả kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả phải báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Hương Giang