Nhận lời mời của Chủ tịch Nhóm Công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo Minh bạch APEC (ACTWG) năm 2024 và Chủ tịch Mạng lưới các Cơ quan Chống tham nhũng và Thực thi pháp luật của APEC (ACT-NET), căn cứ chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024, TTCP đã ban hành kế hoạch tổ chức đoàn công tác liên ngành đi dự các cuộc họp và hội thảo của ACTWG trong khuôn khổ SOM 1 năm APEC 2024 tại Pê-ru từ ngày 26/2- 4/3/2024.

Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện của TTCP và các cơ quan: Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Ngân hàng Nhà nước sẽ tham gia cuộc họp ACT-NET lần thứ 11; cuộc họp ACTWG lần thứ 38 và dự hội thảo trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhằm tăng cường liêm chính trong khu vực công để cập nhật thông tin, thực hiện tốt công tác báo cáo, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện chung của nhóm công tác ACTWG; trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các nền kinh tế thành viên APEC về phòng, chống tham nhũng; khẳng định vai trò và sự tham dự đầy đủ, tích cực của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác APEC.

Dự kiến tại Cuộc họp ACT-NET 11, các nền kinh tế thành viên sẽ thảo luận về kết quả công tác của mạng lưới thời gian qua và phương hướng hợp tác thời gian tới, tiếp tục cho ý kiến về đề xuất của Trung Quốc lập trang điện T-NET, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt về các lĩnh vực chống rửa tiền do tham nhũng mà có; thu hồi tài sản; hồi hương người tội; hợp tác điều tra; hợp tác quốc tế phi chính thức; và một số vấn đề.

Tại cuộc họp ACTWG 38, dự kiến các nền kinh tế thành viên sẽ tập trung thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch công tác năm 2024 của nhóm; thảo luận về tình hình và các biện pháp triển khai kế hoạch công tác chiến lược giai đoạn 2023-2026 của nhóm; thảo luận về hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Nhóm Công tác ACTWG; nghe Chủ tịch ACT-NET (Pê-ru) báo cáo về kết quả Cuộc họp ACT- NET lần thứ 11; nghe các nền kinh tế thành viên báo cáo về tiến triển trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và triển khai các cam kết, tuyên bố của các Nhà Lãnh đạo APEC về chống tham nhũng; thảo luận về các đề xuất dự án, hoạt động hội nghị, hội thảo tăng cường năng lirc của nhóm trong năm 2024 và 2025, một số vấn đề như đề xuất lập trang điện tử ACT-NET của Trung Quốc... Nghe đại diện các tổ chức quốc tế trình bày về các hoạt động phối hợp trên phạm vi toàn cầu và khu vực nhằm góp phần thúc đẩy, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhằm tăng cường liêm chính trong khu vực công sẽ dành phần lớn thời gian để các nền kinh tế thành viên và đại diện các tổ chức quốc tế chia sẻ nhũng nỗ lực và thực tiễn tốt nhất về củng cố mô hình liêm chính công hoặc mô hình tuân thủ, cũng như chia sẻ những khó khăn, thách thức và xác định các lĩnh vực hợp tác trong tương lai.

Giang Thân