Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn.

Theo kế hoạch, đoàn công tác Thanh tra Chính phủ sẽ dự Hội nghị và Diễn đàn OECD 2024 nhằm cung cấp thông tin tích cực những tiến triển về công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực lập pháp nhằm tăng cường tính liêm chính trong cả khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước. 

Đồng thời, nắm bắt thông tin và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế có giá trị tham khảo cho công tác phòng, chống tham nhũng và tăng cường liêm chính của Việt Nam, qua đó tăng cường hiểu biết và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và OECD, cũng như với các quốc gia khác trên thế giới tham dự diễn đàn.

Hội nghị và Diễn đàn OECD sẽ diễn ra từ ngày 25-27/3/2024 tại Paris, Pháp.

Hội nghị gồm 6 phiên, tập trung vào các nội dung sau: Phiên 1: Xu hướng mới trong chống tham nhũng và thúc đẩy liêm chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phiên 2: Tăng cường khả năng chống chọi tham nhũng ở Châu Á - Thái Bình Dương: Những thách thức và bài học kinh nghiệm.

Phiên 3: Tăng cường nỗ lực quốc gia và đa quốc gia để giải quyết rủi ro tham nhũng trong ứng phó tình huống khẩn cấp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phiên 4: Thúc đẩy liêm chính kinh doanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phiên 5: Quản lý xung đột lợi ích và kê khai tài sản vì liêm chính công.

Phiên 6: Đối thoại với các đối tác phát triển quốc tế về liêm chính và chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn đàn Liêm chính Toàn cầu OECD 2024 gồm 12 phiên, tập trung vào các nội dung:

Phiên 1: Khai mạc - Phát biểu của các quan chức cấp cao.

Phiên 2: Công bố Báo cáo của OECD về triển vọng trong phòng, chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính.

Phiên 3: Trách nhiệm giải trình dựa trên sử dụng trong vận động hành lang và gây ảnh hưởng.

Phiên 4: Chống các dòng tài chính bất hợp pháp và tội phạm thuế thông qua các chiến lược hiệu quả.

Phiên 5: Khích lệ khu vực với vai trò là đối tác trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Phiên 6: Những điều rút ra từ Chỉ số Liêm chính công OECD.

Phiên 7: Lễ kỷ niệm 25 năm ra đời Công ước Chống hối lộ của OECD - phát biểu của các quan chức cấp cao.

Phiên 8: Khám phá di sản của Công ước Chống hối lộ của OECD.

Phiên 9: Vượt ra ngoài khuôn khổ OECD - Những hành trình cải cách.

Phiên 10: Lộ trình cho Công ước Chống hối lộ của OECD.

Phiên 11: Giảm thiểu rủi ro tham nhũng trong những nỗ lực phục hồi hậu xung đột: Quan điểm hợp tác phát triển.

Phiên 12: Bế mạc Diễn đàn.

Cũng theo kế hoạch, đoàn của Thanh tra Chính phủ Việt Nam tham dự tất cả các phiên của Hội nghị và Diễn đàn, tham gia tham luận, thảo luận, chia sẻ thông tin về nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và trong một số lĩnh vực cụ thể như: Quản lý xung đột lợi ích, kê khai tài sản, thúc đẩy phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài Nhà nước; đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, nắm bắt thông tin về những xu hướng mới trong phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy liêm chính ở khu vực cũng như nội dung, tác động trên phạm vi toàn cầu của Công ước Chống hối lộ OECD và kế hoạch của OECD liên quan đến Công ước này trong thời gian tới.

Thái Hải