Đảm bảo tiến độ hoạt động đối ngoại theo kế hoạch đã đề ra

+ Thưa ông, sau 2 năm bị ảnh của đại dịch Covid-19, đến thời điểm hiện tại, công tác HTQT của cơ quan TTCP đã chuyển biến như thế nào?

- Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa, xã hội dần trở lại bình thường. Về hoạt động đối ngoại, ngay sau khi Việt Nam khôi phục hoàn toàn các chính sách về xuất nhập cảnh như trước khi có dịch kể từ ngày 15/3/2022, cùng với việc nhiều quốc gia dần công bố mở cửa các đường bay quốc tế, trên cơ sở chương trình hoạt động đối ngoại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TTCP đã chủ động trao đổi với các cơ quan đối tác để xúc tiến việc triển khai các hoạt động HTQT theo phương thức trực tiếp.

Tuy nhiên, tiến độmở cửa và chính sách công nhận hộchiếu vắc xin của các quốc gia còn có sự khác nhau; nhiều cơ quan đối tác vẫn chưa sẵn sàng triển khai các hoạt động HTQT. Đồng thời, xung đột Nga - Ucraina cũng tác động không nhỏ đến tình hình thế giới nói chung và việc triển khai các hoạt động đối ngoại nói riêng.

Trong bối cảnh đó, Vụ HTQT đã chủ động tham mưu lãnh đạo TTCP một mặt vẫn duy trì phương thức hội họp trực tuyến đối với một số hoạt động để duy trì kết nối và đảm bảo tiến độcủa hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, mặt khác tăng cường trao đổi, kết nối với các cơ quan đối tác để thống nhất việc triển khai các hoạt động hợp tác trực tiếp khi chính sách xuất nhập cảnh của các quốc gia cơ bản được khôi phục một cách đồng bộ. Do đó, hoạt động đối ngoại nhìn chung đã có sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương, đa phương.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TTCP đón tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào sang thăm làm việc và ký Thỏa thuận hợp tác lần thứ 6: Ảnh: TH

+ Ông có thể nói rõ thêm về vấn đề này?

- Sau đại dịch Covid-19, mặc dù còn rất nhiều khó khó khăn, nhưng các hoạt động hợp tác khu vực, quốc tế, song phương và đa phương mà TTCP tham gia với tư cách là thành viên hoặc cơ quan đầu mối của Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh và hoàn thành tốt được các vai trò của mình. Cụ thể:

Trong các cơ chế hợp tác đa phương, năm 2022, TTCP cử cán bộ tham dự trực tiếp và trực tuyến các cuộc họp trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); thực hiện đầy đủ nghĩa vụ là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong Nhóm Công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch APEC (ACTWG), tổ chức đoàn tham dự các cuộc họp và sự kiện trực tuyến trong khuôn khổ Hội nghị Các quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM 1) APEC 2022.

TTCP tổ chức đoàn tham dự các cuộc họp và sự kiện trong khuôn khổ Nhóm Các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), đặc biệt là đoàn đại biểu cấp cao do Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn là trưởng đoàn tham dự trực tiếp Hội nghị ASEAN-PAC lần thứ 18 tại Phnôm-pênh, Campuchia từ ngày 22-23/11/2022.

leftcenterrightdel
Đoàn Đại biểu cấp cao do Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn là trưởng đoàn tham dự Hội nghị ASEAN-PAC lần thứ 18 tại Cam-pu-chia. Ảnh: Vụ HTQT 

Về hợp tác song phương, tổ chức thành công việc đón tiếp, làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào sang thăm làm việc và ký thỏa thuận hợp tác lần thứ 6 từ ngày 2-5/6/2022 nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hoàn thiện thủ tục lấy ý kiến của BộNgoại giao theo quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế để chuẩn bị cho việc ký kết thỏa thuận hợp tác (sửa đổi) với Bộ Quan hệvới Quối hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia trong năm 2023; phối hợp với Đại sứ quán Pháp và Trường Dịch vụ công Quốc gia Pháp tổ chức thành công hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành vào ngày 27/4/2022; tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập (ACA) sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 20-31/8/2022.

Mới đây nhất là tổ chức đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc tại Nhật Bản từ ngày 24-30/11/2022; cử cán bộ hỗ trợ cho Thanh tra TP Hồ Chí Minh tổ chức đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng tại Ai Cập từ ngày 25/11-02/12/2022; cử cán bộ tham gia khóa đào tạo về phòng, chống tham nhũng tại Hàn Quốc từ ngày 14-23/11/2022.

Đặc biệt, trong năm 2022, TTCP ký 2 thỏa thuận quốc tế: 1 thỏa thuận hợp tác song phương với Thanh tra Nhà nước Lào, ký ngày 1/6/2022 tại Hà Nội; 1 bản ghi nhớ hợp tác đa phương (sửa đổi) của ASEAN-PAC, ký ngày 22/11/2022 tại Campuchia.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TTCP đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập (ACA). Ảnh: TH

Tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác

+ Yếu tố nào để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, thưa ông?

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại được giao, trước hết là lực lượng công chức làm công tác đối ngoại của TTCP đều được đào tạo ở các chuyên ngành ngoại ngữ, ngoại giao, luật, hành chính công… có kinh nghiệm công tác, khả năng thích ứng với những điều kiện khác nhau, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó mà tuy lực lượng khá mỏng, địa bàn tương đối rộng, nhưng hoạt động HTQT của TTCP vẫn luôn được triển khai thông suốt, đạt kết quả tốt, đảm bảo các yêu cầu về an ninh, đối ngoại.

Lãnh đạo TTCP cũng luôn quan tâm tạo điều kiện để lực lượng công chức làm công tác đối ngoại được thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là những khóa bồi dưỡng do BộNgoại giao tổ chức. Trong năm 2022, TTCP đã cử 7 công chức tham gia các khóa bồi dưỡng liên quan đến công tác đối ngoại do BộNgoại giao tổ chức.

leftcenterrightdel
Cán bộ, công chức Vụ HTQT được đào tạo ở các chuyên ngành ngoại ngữ, ngoại giao... có kinh nghiệm công tác. Ảnh: TH

Sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ rất hiệu quả của các đơn vị trực thuộc TTCP và các cơ quan, bộ, ngành có liên quan cũng đóng vai trò rất quan trọng. TTCP luôn kịp thời tham vấn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền, các địa phương, đặc biệt là Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan như Văn phòng Chính phủ, thanh tra các địa phương… để đảm bảo sự thống nhất về nhận thức, phối hợp hành động, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại…

+ Năm 2023, hoạt động đối ngoại của TTCP có định hướng như thế nào để tăng cường hơn nữa các quan hệ hợp tác, thưa ông?

- Năm 2023, TTCP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung hợp tác song phương theo thỏa thuận đã ký kết; tiếp tục thực hiện tốt các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương mà TTCP là thành viên hoặc là đại diện của Việt Nam tham gia với tư cách thành viên; tranh thủ các nguồn lực của nước ngoài để đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra. Qua đó, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới; chủ động trao đổi, cung cấp thông tin tích cực cho thế giới về tiến triển trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Việt Nam.

Đối với hợp tác song phương, căn cứ vào tình hình thực tiễn và mức độkiểm soát dịch bệnh ở từng quốc gia cụ thể, tiếp tục triển khai tổ chức tốt các đoàn ra, đoàn vào và các nội dung hợp tác song phương khác theo Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Ký Bản ghi nhớ hợp tác (sửa đổi) với Bộ Quan hệvới Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia và Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập.

Tiếp tục hỗ trợ các cơ quan thanh tra địa phương thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan đối tác của TTCP, qua đó cũng phát huy hơn nữa hiệu quả của các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Về hợp tác đa phương, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực thi có hiệu quả các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ UNCAC. Tham dự tích cực, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên đối với các cơ chế HTQT và khu vực về thanh tra và phòng, chống tham nhũng mà Chính phủ Việt Nam hoặc TTCP là thành viên.

Cử các đoàn tham dự các hội nghị quốc tế, hội thảo đào tạo, tập huấn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng nhằm tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tốt và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức của TTCP và ngành Thanh tra...

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thái Hải