Cụ thể, tại khu vực Ban Tiện, thôn Gò Gạo, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn có 4 trường hợp vi phạm có ranh giới xây tường gạch 110 cm cao từ 0,5 đến 1,2m, chiều dài khoảng 55 m.

Trong đó, số nhà 01 có 2 tầng diện tích khoảng 90m2, dựng khung thép, mai tôn; nhà số 02 có 1 tầng khung thép, mái tôn diện tích khoảng 50m2; nhà số 03 có 1 tầng khung thép, mái tôn diện tích khoảng 50m2; nhà số 04 có 2 tầng diện tích khoảng 60m2 và các công trình phụ khác. Các khu vực trên đến này vẫn tiếp tục xảy ra việc san, gạt hạ thấp mặt bằng, xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, còn khu vực đồi Bông, thôn Thái Lai có một hộ thi công xây dựng công trình nhà ở trên đất đồi bạch đàn, đã chặt cây; khu vực đồng Dộc, thôn Thái Lai có 5 hộ tường bao, đổ đất, san gạt mặt bằng, lấp kênh thoát nước; khu Lò Lạc, thôn Gò Gạo có 1 hộ xây tường bao, đào ao trên đất sản xuất nông nghiệp và khu vực đường vào nghĩa trang thôn Vụ Bản có 3 hộ xây tường bao, san gạt trên đất nông nghiệp.

Đặc biệt, tại địa điểm san gạt đất lâm nghiệp thuộc thôn Minh Tân, xã Minh Trí tại vị trí lô 5.3 khoảnh 5 bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn năm 2008, hiện trường diện tích đã san ủi được 280m2 có dấu hiệu của việc phá rừng.

Tình trạng sai phạm trên không những không được UBND xã Minh Trí xử lý dứt điểm mà UBND xã còn không lập hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có văn bản xin ý kiến UBND huyện Sóc Sơn cho phép được chuyển hồ sơ mua bán, chuyển nhượng đất rừng tại xã Minh Trí cho Công an huyện Sóc Sơn để xác minh, điều tra và xử lý.

Ngay sau đó, UBND huyện Sóc Sơn ban hành văn bản chấn chỉnh công tác quản lý đất đai tại xã Minh Trí. Văn bản nêu rõ: Đến nay, tình trạng vi phạm đất đai tại xã Minh Trí không giảm mà ngày càng phức tạp, vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm, vi phạm mới tiếp tục phát sinh.

Trước tình trạng trên, UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Thanh tra huyện thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Minh Trí trong việc thiết lập hồ sơ, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương; yêu cầu Chủ tịch UBND xã Minh Trí đánh giá xếp loại công chức đối với Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí phụ trách đất đai, công chức địa chính, công chức Đội Quản lý trật tự xây dựng xã Minh Trí không hoàn thành nhiệm vụ tháng 4 năm 2022.

Đồng thời, đề nghị giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn chủ trì phối hợp với các ngành: Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Sóc Sơn, UBND xã Minh Trí thiết lập, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND huyện xử lý các vi phạm có công trình trên đất đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích, theo quy định.

Phòng Tài nguyên & Môi trường và Quản lý đô thị tham mưu UBND huyện xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Minh Trí.

Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Sóc Sơn cung cấp hồ sơ, hợp đồng quản lý bảo vệ rừng cho các cá nhân thuê đất rừng gửi về UBND xã Minh Trí để phục vụ việc thiết lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý các vi phạm theo quy định.

UBND huyện đề nghị Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn phối hợp với UBND, các ngành của xã Minh Trí hoàn thiện hồ sơ xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên đất rừng theo quy định; tăng cường kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ và kịp thời báo cáo đề xuất UBND cấp xã, UBND huyện Sóc Sơn để kịp thời xử lý các vi phạm trên đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường theo quy định, đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích. 

Cuối tháng 3/2019, UBND TP Hà Nội ban hành kết luận thanh tra chỉ ra hàng nghìn công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Trong đó, riêng xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng có 797 công trình vi phạm.

Ngày 1/4, UBND TP Hà Nội có văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân liên quan, tổ chức cưỡng chế ngay các công trình vi phạm được lập hồ sơ xử lý trong các năm 2017, 2018 trên địa bàn.


Chính Bình