Giao Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì thanh tra

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ tại Văn bản số 4554/UBND-NNTN ngày 16/11/2023 về việc kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin theo phản ánh của Báo Thanh tra và Văn bản số 60/VP-NNTN ngày 15/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về nội dung trả lời cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ có văn bản phúc đáp, nêu rõ:  Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị rà soát về công tác giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 491/BC-TNMT ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 101/UBND-NNTN ngày 8/1/2024 về việc thanh tra công tác giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; trong đó, giao Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra việc giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Lâm Thao và huyện Hạ Hòa ( thời điểm thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2023).

Người dân yêu cầu UBND huyện Hạ Hòa trao trả đất trên thực tế  


Theo nhiều người dân mua đất của Hào Nam Group: Chúng tôi mua đất do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hào Nam rao bán số hiệu: HH19 thuộc thửa số 126-6B, tờ bản đồ số 37, được UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 12/12/2022 với diện tích 112 m2 (đất ở: 50m2; đất trồng cây lâu năm 62 m2) do Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa Nguyễn Ngọc Hồng kí.

Tại thời điểm rao bán, Hào Nam Group chỉ vị trí đã san nền, nhưng trên thực tế đến thời điểm hiện tại đất vẫn là đất đồi chưa san lấp và chưa có mặt bằng. Người dân đã nhiều lần yêu cầu Hào Nam Group hoàn trả mặt bằng, song công ty này liên tiếp khất lần không thực hiện san gạt để trả mặt bằng cho họ theo đúng hợp đồng. 

"Nay chúng tôi làm đơn này đề nghị UBND huyện Hạ Hòa giải thích và chịu trách nhiệm về việc cấp sổ đỏ khi thực tế đất không đúng mục đích sử dụng. Chúng tôi đề nghị UBND huyện Hạ Hòa hỗ trợ trong việc hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định của Luật Đất đai". - đơn người dân viết.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.
Nam Dũng