Hàng loạt dấu hiệu gian dối trong hồ sơ dự thầu

Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường Đông Tây 3, nối từ đường tránh Tây Quốc lộ 217 đến đường Hồ Chí Minh và đường tránh Tây Quốc lộ 217 nối Quốc lộ 217, huyện Cẩm Thủy (Dự án đường Đông Tây 3 Cẩm Thủy) với tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng.

Trong quá trình tổ chức đấu thầu, chấm thầu, đã có đơn vị tham gia đấu thầu làm đơn kiến nghị, phản ánh đối với Công ty 207 có sự không minh bạch, gian lận trong công tác làm hồ sơ dự thầu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh để trúng thầu.

Theo điều tra của phóng viên Báo Thanh tra, ngày 9/10/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 3195/CAT-NTKT gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết đơn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và tổng hợp Thương mại Trường Sơn, kiến nghị làm rõ một số nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09 thi công công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình, chi phí thiết bị) thuộc dự án đường Đông Tây 3 Cẩm Thủy.

Kết quả, theo hồ sơ dự thầu của Công ty 207, kê khai nhân sự chủ chốt phục vụ thi công dự án là ông Nguyễn Duy Đại, có kinh nghiệm tham gia 2 gói thầu, gồm gói thầu số 10 thi công công trình từ Km47+590 đến Km86+754 thuộc Dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và giữ chức vụ cán bộ kỹ thuật tại công trường từ ngày 23/4/2020 đến ngày 15/4/2022 (Gói thầu số 10); Gói thầu số 09 thuộc dự án mở rộng đường ĐT894 đoạn từ ĐT848 đến Quốc lộ 80 tỉnh Đồng Tháp và giữ chức vụ cán bộ kỹ thuật tại công trường từ ngày 15/4/2022 đến ngày 29/4/2023 (Gói thầu số 09).

Căn cứ hồ sơ, tài liệu do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông (Ban QLDA) tỉnh Đồng Tháp cung cấp, ông Nguyễn Duy Đại không có trong hồ sơ và không tham gia thi công Gói thầu số 10.

Ông Nguyễn Duy Đại được bổ sung nhân sự tham gia Gói thầu số 09 từ ngày 30/6/2022 đến ngày 29/4/2023.

Như vậy, nhà thầu kê khai chênh lệch thời gian tham gia dự thầu sớm hơn so với quyết định đồng ý bổ sung nhân sự khoảng 2 tháng.

Không có mặt tham gia thi công vẫn kê khai để dự thầu       

Ngoài ra, trong hồ sơ dự thầu, Công ty 207 còn kê khai nhân sự chủ chốt phục vụ dự án là ông Đỗ Phú Quốc, có kinh nghiệm tham gia thi công Gói thầu số 10 và Gói thầu số 09 và giữ chức vụ “cán bộ an toàn lao động” tại công trường từ ngày 14/12/2020 đến ngày 15/4/2022. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ, tư liệu, biên bản làm việc với Ban QLDA tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định ông Đỗ Phú Quốc không có trong hồ sơ tham gia thi công và không có mặt tham gia thi công ở 2 gói thầu nói trên.

Đối với việc Công ty 207 kê khai ông Nguyễn Hoàng Sơn, có kinh nghiệm thi công 2 gói thầu ở thành phố Bắc Ninh và tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, ông Nguyễn Hoàng Sơn không có trong hồ sơ và không tham gia thi công Gói thầu số 07 toàn bộ phần xây lắp đường giao thông thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Hoàng Hoa Thám kéo dài, đoạn từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc đến đường H thành phố Bắc Ninh, giữ chức vụ cán bộ kỹ thuật từ ngày 22/5/2020 đến ngày 29/11/2021.

Ngoài ra, căn cứ vào hồ sơ do Ban QLDA tỉnh Đồng Tháp cung cấp, ông Nguyễn Hoàng Sơn được bổ sung nhân sự tham gia Gói thầu số 09 từ ngày 25/11/2022 đến ngày 29/4/2023, nhưng trong hồ sơ dự thầu dự án tại huyện Cẩm Thủy, Công ty 207 kê khai từ ngày 29/11/2021 đến ngày 29/4/2023.

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Công ty 207 kê khai chênh lệch thời gian tham gia dự án sớm hơn so với quyết định đồng ý bổ sung nhân sự khoảng 1 năm.

Ngoài ra, bằng biên bản làm việc với Ban QLDA tỉnh Đồng Tháp, xác nhận ông Nguyễn Hoàng Sơn không có mặt tham gia thực hiện gói thầu số 09.

Trên đây mới chỉ là những kê khai về nhân sự của Công ty 207 trong hồ sơ dự thầu đã được Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, chỉ ra những dấu hiệu gian lận để dự thầu Gói thầu Dự án đường Đông Tây 3 Cẩm Thủy. Thế nhưng, không hiểu việc chấm thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu có sự “ưu ái” nào hay không mà Công ty 207 vẫn được chấm trúng thầu, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, kiến nghị kéo dài, chậm tiến độ dự án...

Kỳ II: Giải trình của Công ty 207 chưa phù hợp và có dấu hiệu vi phạm quy định Luật Đấu thầu

Văn Thanh