Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục CSGT Lê Xuân Đức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Theo đó, Ban Soạn thảo xây dựng Nghị định gồm 13 thành viên do Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục CSGT Nguyễn Văn Trung làm Phó Trưởng ban và 11 thành viên thuộc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Tổ Biên tập gồm 19 thành viên do Cục trưởng Cục CSGT Nguyễn Văn Trung làm Tổ trưởng

Các đại biểu tham dự đã được nghe một số nội dung chính của Nghị quyết số 73/2022/QH15; đã đề cập tới một số nội dung về trình tự, thủ tục đấu giá; tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá; quy định giao đơn vị mở tài khoản tạm thu tại tổ chức tín dụng để thu tiền đấu giá biển số xe ô tô…

Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô hoàn toàn trên môi trường Internet; đề nghị đưa vào Dự thảo Nghị định quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá để áp dụng cho đấu giá biển số xe ô tô.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Cục CSGT khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện Dự thảo Nghị định để lấy ý kiến người dân và các cơ quan chức năng trước khi trình Chính phủ ban hành.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã nêu ý kiến về các nội dung như: Trình tự, thủ tục đấu giá; quản lý, sử dụng nguồn thu từ đấu giá; kế hoạch tổ chức đấu giá...

TT