Theo Quyết định số 366/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thu, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN kể từ ngày 17/03/2023.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi mong rằng nhận nhiệm vụ mới tại UBCKNN, ông Hoàng Văn Thu sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm sẵn có để bắt nhịp nhanh với công việc, nhiệm vụ được Chủ tịch UBCKNN phân công và giao phụ trách.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu mong rằng trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Lãnh đạo cùng tập thể cán bộ UBCKNN, đồng thời hứa sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cùng Ban Lãnh đạo UBCKNN xây dựng một tập thể vững mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

TQ