Ngày 22/5, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc có Quyết định số 77/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện Lực Thanh Hóa giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Theo đó, Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa thay ông Hoàng Thanh Sơn nhận nhiệm vụ khác, kể từ ngày 22/5/2024. Thời gian ông Hoàng Hải giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Trước khi làm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, ông Hoàng Hải (51 tuổi), hiện đang sinh sống tại TP Thanh Hóa đã có nhiều năm công tác ở Điện lực TP Thanh Hóa và điện lực huyện.

Ông Hải kế nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa từ ông Hoàng Thanh Sơn được bổ nhiệm ngày 30/9/2019.

Hương Trà