DA Thủy điện Đăk Di 4 thuộc xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Cty Cổ phần Cung ứng đầu tư và Xây lắp (sau này là Cty Cổ phần SIC và chuyển cho Cty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4) nghiên cứu đầu tư tại Công văn số 1748/UB-KTN ngày 24/9/2003.

UBND tỉnh đã thống nhất cho Cty Cổ phần SIC (chủ đầu tư DA thủy điện Đăk Di 4) chủ trì khảo sát, lập DA đầu tư hạng mục đường dây 110kV đấu nối từ trạm biến áp 220/110kv Sông Tranh 2 đến Nhà máy Thủy điện Đăk Di 4 để đấu nối vào các DA thủy điện tại khoản 2 mục II Thông báo số 408/TB-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh.

Dù được phép nghiên cứu đầu tư kể từ năm 2003, nhưng Cty đã không triển khai thực hiện trong thời gian dài và đến năm 2008, theo đề xuất Cty, UBND tỉnh đã thống nhất cho gia hạn thời gian thực hiện dự án với yêu cầu phải khởi công DA trong quý IV/2009.

Thực hiện ý kiến của Bộ Công thương tại Công văn số 1833/BCT-TCNL ngày 11/3/2014 về thông báo kết quả rà soát các quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác các công trình thủy điện báo cáo Quốc hội khóa XIII - Kỳ họp thứ 6; trong đó, DA Thủy điện Đăk Di 4 thuộc đối tượng các DA thủy điện tạm dừng, chưa được đầu tư xây dựng trước năm 2015.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Công thương báo cáo Chính phủ cho phép Cty Cổ phần SIC được phép triển khai DA thủy điện Đăk Di 4 và Bộ Công Thương đã thống nhất cho triển khai thực hiện trong năm 2015.

Đến năm 2016, Cty lại tiếp tục chuyển chủ đầu tư DA từ Cty Cổ phần SIC sang Cty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 và đã được UBND tỉnh thống nhất cho chuyển chủ đầu tư cũng như tiếp tục cho gia hạn thời gian thực hiện DA, với yêu cầu Cty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 làm việc với Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (nay là Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư) để ký cam kết tiến độ, ký quỹ bảo đảm thực hiện DA theo đúng quy định. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 1/6/2016 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường DA thủy điện Đăk Di 4.

Theo cam kết giữa với tỉnh thì vào ngày 14/4/2016, Cty này phải ký quỹ với số tiền là 3,84 tỷ đồng. Thời hạn nộp tiền chậm nhất vào ngày 14/5/2016, nhưng Cty đã không nộp tiền theo đúng như đã cam kết.

Qua kết quả kiểm tra thực địa và theo báo cáo về hồ sơ, thủ tục DA thủy điện Đăk Di 4 của Sở Công Thương, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, nhận thấy doanh nghiệp không triển khai DA theo đúng cam kết tiến độ kể từ năm 2003 đến nay, việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục không đảm bảo yêu cầu tiến độ cam kết. 

Riêng tiền ký quỹ thực hiện DA cũng không đầy đủ theo quy định dù đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở; cho thấy năng lực tài chính của Cty rất hạn chế không đảm bảo thực hiện DA và đưa vào vận hành theo đúng cam kết tiến độ.

Tỉnh Quảng Nam đang rà soát lại các DA thủy điện vừa và nhỏ để có hướng xử lý thích hợp

Để thực hiện chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong xử lý các DA chậm tiến độ, đặc biệt đối với các dự án ảnh hưởng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; theo ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2017, về việc chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến DA thủy điện Đăk Di 4 của Cty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4, như: Thông báo chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi DA Thủy điện Đăk Di 4, Thông báo chấm dứt hiệu lực các công văn: Số 1748/UBND-KTN ngày 24/9/2003, số 4061/UBND-KTN ngày 10/9/2015, khoản 2, mục II Thông báo số 408/TB-UBND ngày 11/9/2015; đồng thời, đã giao Sở Công thương xây dựng (lập) bộ tiêu chí để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để triển khai đầu tư DA”...

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khuôn khổ theo các quy định của Nhà nước, nhưng Cty đã không triển khai trong thời gian dài nên UBND tỉnh thông báo thu hồi chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư là phù hợp với quy định của pháp luật; hợp tình, hợp lý. 

Trường hợp Cty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 muốn tiếp tục đầu tư DA thủy điện Đăk Di 4 thì tham gia đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đại diện chủ đầu tư không đồng tình với những ý kiến mà lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nêu ra về việc chấm dứt nghiên cứu DA này và Cty đã kêu cứu lên các cơ quan ở Trung ương. 

Ngày 20/9/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét phương án cho "tiếp tục triển khai DA của chủ đầu tư tại văn bản nêu trên để giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định việc thu hồi DA thủy điện trên là đúng quy định của pháp luật. Qua đây, cho thấy thái độ của tỉnh là cương quyết xử lý những DA thủy điện “xí phần”, chây lỳ không chịu triển khai như đã cam kết...

N.Phó