Sở Công thương Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đồng ý loại bỏ 2 dự án thủy điện vừa và nhỏ, bao gồm: Dự án Thủy điện AgRồng và Thủy điện Nước Xa ra khỏi quy hoạch vì xét thấy không đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT của Bộ Công thương.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Cty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 chấm dứt việc nghiên cứu đầu tư để thu hồi dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nam Trà My, Sở Công thương và các ngành có liên quan kiểm tra xử lý các hạng mục xây dựng trái phép tại khu vực khảo sát, nghiên cứu Dự án Thủy điện Đăk Di 4 đảm bảo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Công thương chủ trì xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, với hình thức đối tác công tư.       

N.Phó