Tại họp báo Chính phủ chiều 1/10, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến việc hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc thời gian gần đây.

“Đến thời điểm hiện tại, các bộ, ngành địa phương có báo cáo chi tiết số lượng cán bộ, công chức viên chức nghỉ việc vừa qua là bao nhiêu? Bộ, ngành nào nghỉ nhiều nhất? Nguyên nhân là gì?”, báo chí nêu.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng, đây là vấn đề dư luận quan tâm, đặc biệt là báo cáo của Bộ Y tế với Tổng Liên đoàn Lao động về 9.397 nhân viên y tế bỏ việc, thôi việc, chuyển từ khu vực công sang khu vực tư trong 1,5 năm (tính trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022).

Theo ông Thăng, trong bối cảnh dịch Covid-19 đã phát sinh nhiều vấn đề khó khăn. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, trong đó có cán bộ, công viên chức.

Bộ Nội vụ đã có báo cáo Thủ tướng về việc này và đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương và đề nghị các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc trong 2,5 năm qua.

“Đến nay Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo của 28 cơ quan Trung ương, 63 tỉnh thành và đã có tổng hợp. Theo đó, có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc sang khu vực tư, chiếm gần 2% tổng biên chế”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng thông tin.

Bình quân mỗi năm có 15.820 người thôi việc ở khu vực công, chiếm khoảng 0,8% tổng biên chế được giao. Trong đó, ở Trung ương chiếm 18%, địa phương 82%.

Trong 39.552 nghỉ việc có hơn 4.000 công chức, hơn 35.000 viên chức. Số nghỉ việc trong ngành giáo dục hơn 16.400 người, ngành y tế là 12.198 người ….

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh đến bối cảnh ngành y tế trong thời gian dịch bệnh công việc áp lực, ngành giáo dục cũng tương tự. Ở một số địa phương, có một số cán bộ, công chức, viên chức do thu nhập có sự chênh lệch nên “anh em chuyển việc khác”.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên nhân của tình trạng này có cả khách quan và chủ quan.

Đầu tiên là nguyên nhân khách quan của nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động. Để phát triển lành mạnh giữa khu vực công và tư thì có sự liên thông giữa công tư và có sự cạnh tranh phát triển.

Nguyên nhân thứ hai là xã hội hóa, tự chủ đơn vị sự nghiệp, trong đó có việc ký hợp đồng làm việc. Vì vậy, tạo sự ra vào giữa khu vực công và tư thường xuyên hơn.

Về nguyên nhân chủ quan, theo ông Thăng, chế độ chính sách tiền lương còn rất nhiều khó khăn trong khu vực công so với nhu cầu cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức.

Để giải quyết bài toán này, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành liên quan sẽ tham mưu, báo cáo Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội xem xét tăng lương cho phù hợp.

Cạnh đó, còn có nguyên nhân từ công tác quy hoạch, đặc biệt đối với các chuyên gia, hiện nay chưa làm tốt nên “anh em có kiến thức, năng lực giỏi được khu vực tư đưa ra các chính hấp dẫn hơn để thu hút”.

Ngoài ra, hiện nay đang thực hiện chính sách tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nên có phần nào tạo sức ép, áp lực cho cán bộ, công chức.

“Môi trường, điều kiện làm việc tại một số khu vực công chưa thật sự hấp dẫn, tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức phát huy tốt năng lực”, Thứ trưởng nhìn nhận.

Nguyên nhân nữa là, công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức trong cống hiến cho nền công vụ một số nơi chưa được quan tâm.

Hương Giang