Nhà máy được khởi công xây dựng từ năm 2011. Hiện, trong khuôn viên có 1 nhà điều hành 2 tầng để hoang; 1 nhà xưởng sản xuất có diện tích 2.300m2 chứa một số bộ phận máy móc nhập về mà chưa được lắp ráp; nhà kho để nguyên liệu 1.700m2 đang được cho thuê… chứa mùn cưa. Các công trình phụ trợ tan hoang, cỏ dại mọc um tùm. Người trông coi khối tài sản hàng chục tỷ đồng này là ông Trần Trọng Chức (bố vợ của ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT Cty Toàn Thắng), năm nay đã 80 tuổi. Ông Chức cho biết, nhà máy dừng hoạt động xây dựng nhiều năm nay, máy móc nhập về chưa được lắp ráp, hiện có nhiều bộ phận máy móc hoen gỉ do nhà xưởng bị dột nát.

Theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2012 của Cty Toàn Thắng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà máy, tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của công ty 19 tỷ đồng; vốn vay ngân hàng (NH) trên 63,9 tỷ đồng và nguồn vốn khác trên 3 tỷ đồng.

 

Ông Trần Trọng Chức, 80 tuổi, người trông coi khối tài sản hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Trần Quý

 

Số tiền trên 63,9 tỷ đồng được vay tại NH TMCP Đại Dương (nay là NH Thương mại TNHH MTV Đại Dương) theo Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 0004/2011/HĐTD-OCEANBANK01 ngày 12/11/2011, và một số phụ lục hợp đồng tín dụng đã được ký kết giữa NH TMCP Đại Dương và Cty Toàn Thắng.

Số tiền trên 63,9 tỷ đồng Cty Toàn Thắng vay tại NH TMCP Đại Dương được NH Phát triển Việt Nam (NHPT) - Sở Giao dịch I bảo lãnh bằng Chứng thư bảo lãnh số 03/NHPT.SGDI-CTBL (NHPT-BL-No:000038605-CT) ngày 31/3/2011 và một số chứng thư bảo lãnh sửa đổi khác của Sở Giao dịch I - NHPT Việt Nam.  

Theo ký kết, NH TMCP Đại Dương (Chi nhánh Vinh) đã 16 lần giải ngân cho Cty Toàn Thắng từ ngày 17/5/2011- 5/3/2014, với số tiền trên 45,3 tỷ đồng, bằng 71% tổng vốn vay.

 

Nhiều bộ phận máy móc đã bị hoen gỉ. Ảnh: Trần Quý

 

Trong thời gian này, một số lãnh đạo NH Đại Dương vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng nên NH Nhà nước (NHNN) đã có Thông báo số 71/TB-NHNN.m và Công văn số 111/NHNN.m, Quyết định số 68/QĐ-NHNN.m về việc kiểm soát đặc biệt.

Ngày 6/5/2015, NH TMCP Đại Dương chuyển thành NH Thương mại TNHH MTV Đại Dương (do NHNN làm chủ sở hữu).

Thực hiện Thông báo số 71/TB-NHNN.m và Công văn số 111/NHNN.m; căn cứ Chỉ thị số 557/2015/CT-TGĐ ngày 10/2/2015 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách NH TMCP Đại Dương về việc “tạm ngừng mọi hình thức cấp tín dụng của NH TMCP Đại Dương”, ngày 11/2/2015, NH TMCP Đại Dương (Chi nhánh Vinh) có Văn bản số 114/2015/CV-OJB VINH gửi Cty Toàn Thắng và Sở Giao dịch I - NHPT Việt Nam với nội dung: NH TMCP Đại Dương không còn khả năng cấp tín dụng cho dự án và đề nghị Cty Toàn Thắng tìm nguồn vốn khác đầu tư dự án, đồng thời tiến hành việc thu hồi nợ theo chỉ đạo của NHNN.

 

Kho để nguyên liệu 1.700m2 đang được cho thuê… chứa mùn cưa. Ảnh: Trần Quý

 

Từ khi bị NH TMCP Đại Dương từ chối cung cấp tín dụng theo các hợp đồng đã ký kết, Cty Toàn Thắng đã dừng mọi hoạt động xây dựng nhà máy cho đến nay, và đang trên bờ vực phá sản. Khối tài sản hàng chục tỷ đồng cũng đang “tan” dần theo năm tháng.

 

Tan hoang nhà nghỉ của công nhân. Ảnh: Trần Quý

 

Hoang vắng nhà điều hành. Ảnh: Trần Quý

 

Nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An). Ảnh: Trần Quý

 

Trần Quý