Công trình tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương thuộc Hợp phần 3 - Các con đường chiến lược của Dự án Phát triển bền vững TP, được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 29/1/2013. 

Nguồn vốn từ vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của TP, với tổng giá trị xây lắp và hạ tầng hơn 490 tỷ đồng (bao gồm dự phòng phí).

Quy mô là loại công trình giao thông cấp III, có tổng chiều dài tuyến đường 6.965m.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho rằng, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương là một phần của tuyến đường vành đai phía Nam TP từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 14B. Ảnh: NP

 

Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương là một phần của tuyến đường vành đai phía Nam từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 14B được xây dựng nhằm mục tiêu hoàn chỉnh đường vành đai, kết nối lưu thông giữa khu vực phía Nam, vùng ven biển phía Đông với trung tâm TP.

Đồng thời, góp phần đổi mới đô thị, phân bố dân cư, khuyến khích người dân đến sinh sống tại các khu vực đô thị mới ở phía Nam, giảm mật độ dân số trong khu trung tâm, giảm lượng xe lưu thông theo hướng vào khu vực trung tâm TP, phát huy tác động của hành lang kinh tế Đông Tây và tăng trưởng kinh tế TP.

 

Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương sẽ giảm lượng xe lưu thông theo hướng vào khu vực trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: NP

 

Về tổng thể, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương góp phần từng bước hoàn thiện đường vành đai hoàn chỉnh bao quanh TP, tạo tiền đề về hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên địa bàn Đà Nẵng.

N. Phó