Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giữ nguyên số lượng và diện tích các KCN theo quy hoạch đã được phê duyệt; điều chỉnh vị trí KCN Cẩm Khê tới vị trí quy hoạch mới tại các xã Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga và Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, KCN Cẩm Khê (450ha) được quy hoạch với vị trí ban đầu tại các xã Cấp Dẫn, Sơn Tình và Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, cách quốc lộ 32C và nút giao đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khoảng 8km, có khoảng 104 ha đất trồng lúa, 100 ha đất trồng cây, 210 ha đất rừng trồng sản xuất, 120 hộ dân. Theo UBND tỉnh Phú Thọ thì vị trí này không thuận lợi, chi phí giải phóng mặt bằng cao do dân cư đông, đất trồng lúa lớn. 

Do vậy, UBND tỉnh Phú Thọ kiến nghị điều chỉnh quy hoạch KCN Cẩm Khê tới vị trí mới tại các xã Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga và Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê, cách vị trí ban đầu khoảng 8 km. Vị trí mới này có nhiều thuận lợi hơn, diện tích đất trồng lúa giảm 50%, chi phí đầu tư hạ tầng giảm, số dân ít hơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục thành lập, mở rộng KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự, thủ tục theo quy định.

Ngọc Hoàng