Không có việc bao che cho vi phạm

Trường Đại học Điện lực tiền thân là Trường Kỹ nghệ thực hành; được thành lập năm 1898. Trường chuyển về trực thuộc Bộ Công Thương năm 2015; là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên.

Theo kết luận, hiện nay, thực hiện Luật Giáo dục Đại học, trường đang trong quá trình hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và nhân sự theo mô hình đào tạo giáo dục mới. Đồng thời, đã triển khai thực hiện các kết luận về thanh tra, xác minh, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Công Thương nhận được đơn thư TC, phản ánh về một số sự việc được cho là sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành của lãnh đạo nhà trường.

Căn cứ nội dung TC; giải trình của người bị TC; kết quả xác minh nội dung TC; các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với quy định của pháp luật, Bộ Công Thương đã kết luận cụ thể từng nội dung.

Đối với nội dung TC ông Đinh Văn Châu bao che, không xử lý trách nhiệm đối với vi phạm, khuyết điểm của Hội đồng Kỷ luật nhà trường trong việc ra quyết định kỷ luật ông Chu Đức Toàn, giảng viên Khoa Điều khiển và Tự động hóa, Bộ Công Thương khẳng định, căn cứ hồ sơ, tài liệu do nhà trường và nguyên đơn cung cấp, chưa đủ căn cứ chứng minh ông Đinh Văn Châu có hành vi bao che.

Tại thời điểm xác minh, việc tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan của các thành viên Hội đồng Kỷ luật đang được triển khai thực hiện.

“Như vậy, nội dung TC phản ánh đúng về hiện tượng nhà trường chậm trễ trong việc xem xét trách nhiệm liên quan của Hội đồng Kỷ luật. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ kết luận về hành vi bao che của ông Đinh Văn Châu đối với Hội đồng Kỷ luật như trong đơn nêu” - kết luận cho biết.

Kết luận nội dung TC ông Đinh Văn Châu bao che, không xử lý vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Thành Doanh - Trưởng phòng Đào tạo sau đại học theo Kết luận thanh tra số 109 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương cũng cho biết, việc xem xét trách nhiệm ông Doanh nằm trong tổng thể kế hoạch của nhà trường thực hiện các kết luận thanh tra, xác minh, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền.

Tại thời điểm xác minh, nhà trường đang trong quá trình xem xét trách nhiệm của ông Doanh. Việc chậm trễ trong thực hiện trình tự xem xét trách nhiệm của ông Doanh là nguyên nhân gây phát sinh TC.

Giải trình về việc này, Trường Đại học Điện lực cho biết, việc xem xét trách nhiệm của ông Doanh, trường đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến về chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có căn cứ tiếp tục thực hiện. Đồng thời, việc tập trung kiện toàn Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nội dung này.

“Nhà trường đã chậm trễ trong việc xem xét trách nhiệm của ông Lê Thành Doanh liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Nội dung TC phản ánh đúng về hiện tượng. Tuy nhiên, các sai phạm của nhà trường và các cá nhân liên quan theo Kết luận số 109 diễn ra trước khi ông Đinh Văn Châu được Bộ Công Thương điều động giữ chức vụ quyền Hiệu trưởng. Chưa đủ căn cứ kết luận về hành vi bao che cho ông Lê Thành Doanh” - kết luận nêu.

Rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, giám sát, điều hành

Đối với nội dung TC ông Đinh Văn Châu chi trả lương, thưởng năm học 2020 - 2021 cho viên chức không đúng quy chế của nhà trường, kết luận xác minh chỉ rõ, căn cứ hồ sơ, tài liệu tại thời điểm xác minh, nhà trường đã chi trả lương năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022 (gồm lương kỳ 1, kỳ 2) cho viên chức khối giảng viên theo Quy chế Chi trả lương.

Nhà trường đã chi trả lương (gồm lương kỳ 1, kỳ 2) năm học 2020 - 2021 và lương kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho viên chức khối hành chính theo đúng Quy chế Chi trả lương.

Đối với lương kỳ 2 của năm học 2021 - 2022, trên cơ sở ý kiến của Công đoàn, trường đã chi trả cao hơn so với lương kỳ 2 của năm học 2020 - 2021. Việc này tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho hầu hết viên chức khối hành chính. Không có việc viên chức khối hành chính chịu thiệt thòi về lương như đơn nêu. Như vậy, nội dung TC là chưa đúng thực tế.

Liên quan đến nội dung TC các dấu hiệu sai phạm của ông Đinh Văn Châu trong việc may đồng phục năm học 2021 - 2022 cho viên chức và người lao động, kết luận cho biết, căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập và xác nhận của đơn vị, cá nhân liên quan tại thời điểm xác minh cho thấy, nhà trường đã thực hiện trình tự, thủ tục phát tiền đồng phục cho viên chức người lao động theo Quy chế Chi tiêu nội bộ. Chưa đủ căn cứ chứng minh nhà trường và Công ty TNHH May Quang Hà có giao kết về việc may đồng phục tập trung.

Quá trình thực hiện chủ trương về việc phát tiền may đồng phục, tổ chức hỗ trợ viên chức, người lao động may đồng phục, phòng chuyên môn đã có thiếu sót dẫn đến cách hiểu chưa đầy đủ của một bộ phận viên chức, người lao động và gây phát sinh đơn thư… Quyền Hiệu trưởng thiếu kiểm tra, giám sát sự việc và ký ban hành thông báo gây hiểu lầm cho một bộ phận viên chức, người lao động.

Mặt khác, hiện nay Nhà nước khuyến khích việc thanh toán không dùng tiền mặt. Quy định về việc chi tiền đồng phục cho viên chức, người lao động bằng tiền mặt là không còn phù hợp.

Ngoài ra, đối với nội dung TC ông Đinh Văn Châu cử viên chức đi học lớp cao cấp lý luận chính trị sai quy định của pháp luật; cụ thể là trường hợp bà Phùng Thị Xuân Bình - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, kết luận khẳng định, việc nhà trường cử bà Phùng Thị Xuân Bình tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị khóa học năm 2022 - 2024 không trái Quy định số 57 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng của trường.

Căn cứ kết quả xác minh, đoàn thanh tra kết luận, một số nội dung TC phản ánh đúng về mặt hiện tượng. Nguyên nhân do nhà trường có thiếu sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các quy định, quy chế hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một số kiến nghị, kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập và xác nhận của các đơn vị, cá nhân liên quan tại thời điểm xác minh, chưa đủ căn cứ kết luận ông Đinh Văn Châu, quyền Hiệu trưởng vi phạm quy định của pháp luật về tài chính, tổ chức.

Một số đơn vị chức năng trực thuộc trường đã có những thiếu sót, hạn chế trong quá trình tham mưu, thực hiện công tác quản lý, điều hành. Với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Đinh Văn Châu cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành, không để xảy ra tình trạng đơn thư kéo dài tại đơn vị…

Trao đổi với PV về việc thực hiện kết luận xác minh nội dung TC, ông Đinh Văn Châu, quyền Hiệu trưởng cho biết, sau khi Bộ Công Thương ban hành, nhà trường đã tiến hành công khai kết luận theo quy định.

Kết luận xác minh đã chỉ rõ đúng, sai đối với 5 nội dung TC. Trên cơ sở kết luận này, lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động sẽ có sự nhìn nhận, đánh giá chính xác, khách quan về hoạt động chỉ đạo, điều hành của nhà trường.

“Hiện nay, Trường Đại học Điện lực cũng đang bắt đầu triển khai thực hiện các nội dung theo kiến nghị tại kết luận. Quan điểm của nhà trường là thực hiện một cách cầu thị, nghiêm túc, khách quan; đảm bảo thời gian báo cáo kết quả theo kết luận xác minh yêu cầu”, ông Đinh Văn Châu chia sẻ.

Trọng Tài