Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm giải trình

Ngày 26/9/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Kết luận thanh tra số 109 về công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực (gọi tắt là Kết luận thanh tra số 109).

Tại kết luận này, Thanh tra Bộ đã chỉ ra một số tồn tại, sai phạm như: Tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2013, 2014 vượt chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT thông báo; một số sinh viên trúng tuyển năm 2013 có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn; tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất vi phạm quy định.

Ngoài ra, có sự mất cân đối trong phân công giờ giảng giữa các giảng viên trong Khoa Công nghệ - Tự động hóa; quy chế công tác in ấn, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ của trường chưa được bổ sung, sửa đổi; mẫu phôi văn bằng, sổ gốc cấp phát văn bằng, số vào sổ gốc cấp văn bằng chưa đúng quy định; chưa thực hiện đầy đủ thủ tục hủy bỏ phôi văn bằng…

Cùng với việc yêu cầu nhà trường có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai phạm, Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân có liên quan… Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 30/11/2019.

Với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, sau một thời gian dài, một số kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 109 vẫn còn tồn tại dai dẳng, chưa được Trường Đại học Điện lực thực hiện triệt để. 

Ngày 24/9/2021, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc điều động công chức và giao quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Đây là bước ngoặt, mở ra giai đoạn “cải tổ” của nhà trường. Với bộ máy mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Trường Đại học Điện lực đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thực hiện triệt để các nội dung kiến nghị

Bằng sự nỗ lực, quyết liệt, xem xét thấu đáo, toàn diện các kiến nghị tại kết luận thanh tra, ngày 23/3/2023, Trường Đại học Điện lực đã có Văn bản số 615, báo cáo Bộ Công thương và Bộ GD&ĐT kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 109.

Theo đó, đối với nội dung kiến nghị rà soát kịp thời, sửa đổi, bổ sung các quy định của trường như: Quy định về đào tạo, ra đề, coi thi, chấm thi; quy chế về quản lý văn bằng chứng chỉ… Trường đã rà soát, cập nhật, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện 27 văn bản về quản lý hoạt động khảo thí, đảm bảo chất lượng, đào tạo đại học, đào tạo sau đại học và quản lý văn bằng chứng chỉ nhằm cụ thể hóa quy định pháp luật liên quan.

Đối với kiến nghị rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên đại học chính quy năm 2013, 2014 ở tất cả các ngành đào tạo của trường; lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn; danh sách sinh viên chuyển trường được nhà trường tiếp nhận không đúng quy định; đánh giá tình trạng hiện tại (còn học, đã tốt nghiệp), đề xuất phương án xử lý… Trường đã có các văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT. Trên cơ sở tiếp thu, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, thực hiện theo trách nhiệm thẩm quyền, trường đã xây dựng, tiến hành tổng thể các giải pháp, dứt điểm các nội dung kết luận thanh tra yêu cầu.

leftcenterrightdel
 Thông báo số 09 ngày 5/7/2023 củaThanh tra Bộ GD&ĐT về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 109 ngày 26/9/2019 đối với Trường Đại học Điện lực. Ảnh: ĐHĐL

“Về cơ bản, những đối tượng không đủ điều kiện cấp bằng mà còn đang theo học, trường đã rà soát, thực hiện việc xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường, chỉ công nhận kiến thức tích lũy (nếu người học có nhu cầu).

Một số trường hợp có nguyện vọng chuyển sang hệ đào tạo vừa làm vừa học, trường sẽ tổ chức xem xét từng trường hợp, nếu đủ điều kiện theo học sẽ xét tuyển theo quy định. Phần kiến thức tích lũy học ở giai đoạn trước cũng sẽ được xem xét chấp nhận từng phần, tùy theo trường hợp. Đây là phương án vừa đảm bảo quyền lợi của người học, vừa đảm bảo quy định pháp luật hiện hành” - Trường Đại học Điện lực cho biết.

Về nội dung rà soát, đánh giá quy trình đào tạo và kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm, xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định… Trường Đại học Điện lực đã tích cực xử lý.

Cụ thể, đã thành lập tổ rà soát công tác chấm thi năm học 2017 - 2018 và học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với 1.981 bài thi có dấu hiệu sai lệch; thành lập Hội đồng Chấm thẩm định các bài thi này.

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện rà soát sau khi chấm thẩm định của hội đồng; ý kiến của phòng chuyên môn… ngày 8/6/2022, Trường Đại học Điện lực đã ban hành quyết định công nhận kết quả rà soát, chấm thẩm định bài thi đánh giá kết thúc học phần. Theo đó, có 563 bài thi được công nhận điểm và cho phép 149 sinh viên có kết quả đánh giá học phần ở mức “không đạt” tham gia kỳ thi đánh giá lại do nhà trường tổ chức.

Trường đã tổ chức các đơn vị liên quan thảo luận, cho ý kiến đối với hình thức đánh giá. Trên cơ sở đó, tiến hành tổ chức đánh giá lại 13 học phần cho 149 sinh viên theo đúng các quy định, quy chế liên quan; kết quả đánh giá hết học phần của sinh viên được cập nhật trên hệ thống quản lý đào tạo, làm căn cứ để xét tốt nghiệp theo quy định, quy trình hiện hành của trường…

Ngoài ra, đối với kiến nghị thực hiện in, quản lý phôi văn bằng theo đúng quy định… Trường Đại học Điện lực cho biết, hiện tại, hoạt động này được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 523, ngày 4/6/2021 của trường, ban hành quy chế về quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Trường Đại học Điện lực, đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư số 19 năm 2015 của Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, Trường Đại học Điện lực đã nghiêm túc xem xét trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị có liên quan tới nội dung nêu tại Kết luận thanh tra số 109. Cụ thể, đối với viên chức giữ chức vụ quản lý, đã kỷ luật 4 cá nhân (khiển trách 2; cảnh cáo 2).

Đối với giảng viên không giữ chức vụ quản lý (11 người), nhà trường đã tiến hành xem xét, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, cân nhắc động cơ và yếu tố khách quan. Các giảng viên cũng đã nhận thức được những sai sót nghiệp vụ chuyên môn; căn cứ theo thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm đối với viên chức, trường đã nghiêm túc phê bình và yêu cầu cam kết không để xảy ra các thiếu sót trong thực thi công vụ, không vi phạm các quy định, quy chế của nhà trường, của pháp luật.

Căn cứ kết quả kiểm tra và báo cáo thực hiện kết luận thanh tra của Trường Đại học Điện lực, ngày 5/7/2023, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông báo số 09 về việc kết thúc theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận số 109 ngày 26/9/2019 về thanh tra chuyên ngành trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học đối với Trường Đại học Điện lực.

Trường Đại học Điện lực là trường đại học công lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế…

Trong quá trình hoạt động, nhà trường đã được nhiều bộ, ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra. Việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra một cách nghiêm túc thể hiện tinh thần cầu thị, thượng tôn pháp luật của nhà trường.

Tuy nhiên, với lịch sử là đơn vị phức tạp kéo dài, hiện nay, trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, có một số cá nhân có thể do nhận thức hoặc bị lôi kéo, xúi giục đã làm cản trở việc thực hiện thông qua khiếu nại, tố cáo thiếu căn cứ, gây chia rẽ đoàn kết, bức xúc trong nội bộ.

Trước thực trạng đó, Trường Đại học Điện lực mong muốn, trên cương vị là đơn vị chủ quản, Bộ Công thương cần sớm có những kết luận đối với những nội dung trường đã thực hiện trong một số kết luận thanh tra đã ban hành, để từng bước khép lại các vấn đề tồn tại.

Cùng với đó, cần quyết liệt trong việc xử lý các vấn đề phát sinh; đặc biệt là có chế tài xử lý nghiêm minh đối với những cá nhân lợi dụng quyền công dân, cố tình khiếu nại, tố cáo thiếu căn cứ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín và quá trình phát triển chung của nhà trường.

Trọng Tài