Công dân KN vì không đồng ý một phần nội dung Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Yên Phong về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt đi Khu Công nghiệp (KCN) Yên Phong I mở rộng (đợt 1).

Công dân cho rằng, phần tài sản trên đất gồm: Tường xây, móng tường, tấm bê tông, chân tấm bê tông, cổng, trụ cổng phải được đền bù giá trị 100% tài sản chứ không phải 15% như phương án đã phê duyệt của UBND huyện Yên Phong.

Nội dung KN của công dân đã được Chủ tịch UBND huyện Yên Phong giải quyết (lần đầu) tại Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 17/11/2023.

Quyết định số 4717/QĐ-UBND khẳng định, việc ông Nguyễn Đức Xuân KN nội dung liên quan đến mức hỗ trợ đối với tài sản trên đất (tường xây gạch, tấm bê tông, chân tấm bê tông, móng tường, cổng, trụ cổng) khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt đi đi KCN Yên Phong I mở rộng là không có cơ sở.

Chủ tịch UBND huyện Yên Phong quyết định giữ nguyên Quyết định 2302/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên.

Không nhất trí với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, công dân tiếp tục có đơn KN gửi Chủ tịch UBND tỉnh. Giải quyết đơn của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh làm rõ.

Theo kết quả xác minh, thửa đất số 32, tờ bản đồ số 06, diện tích 1.163,6m2 (theo trích đo bản đồ địa chính giải phóng mặt bằng) tại xứ đồng Dộc Sóc của hộ ông Xuân có nguồn gốc là thửa đất được UBND xã Dũng Liệt cùng Ban Quản lý thôn Lạc Trung chuyển diện tích đất canh tác của gia đình ông Xuân từ vị trí khác về theo Kế hoạch số 264/KH-UB ngày 15/6/2007 của UBND huyện Yên Phong về việc dồn điền đổi thửa.

Sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, thửa đất trên của hộ gia đình ông Xuân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên tờ khai diện tích tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế đất ở nông thôn được UBND xã Dũng Liệt xác nhận ngày 6/3/2011, thì diện tích hộ gia đình ông Xuân tại xứ đồng Dộc Sóc là 1.052,5m2, loại đất nông nghiệp trồng cây hàng năm thuộc diện giao ổn định lâu dài theo nhân khẩu định suất năm 1992.

UBND xã Dũng Liệt khẳng định, ngoài tờ khai diện tích tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế đất ở nông thôn năm 2011 chứng minh hộ ông Nguyễn Đức Xuân có 1.052,5m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm được giao tại xứ đồng Dộc Sóc thì không có bất kỳ một văn bản có tính pháp lý nào chứng minh diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông Xuân tại xứ đồng Dộc Sóc, thôn Lạc Trung được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy sản hay đất trang trại.

Hộ ông Nguyễn Đức Xuân bị thu hồi 50,9m2 của thửa đất trên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt đi KCN Yên Phong I mở rộng (đợt 1).

Theo biên bản kiểm kê, kiểm đếm các tài sản trên đất trong ranh giới thu hồi đất thực hiện dự án ngày 28/8/2021 của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Yên Phong nêu rõ, các tài sản, công trình, bao gồm: Tường xây gạch, tấm bê tông, chân tấm bê tông, móng tường, cổng, trụ cổng đều được xây dựng năm 2010 và cây bưởi, cây sấu, cây xanh (cây lâu năm). Biên bản có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn Đức Xuân.

UBND xã Dũng Liệt cho biết: Trước đây địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa và có chủ trương đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, có quy hoạch khu Dộc Sóc thành khu chăn nuôi, tuy nhiên chủ trương trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Toàn bộ khu Dộc Sóc có 18 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích khoảng 8ha. Hiện nay, phần diện tích này vẫn đang là đất nông nghiệp trồng lúa, chưa có hộ nào làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng lúa sang đất trang trại và đất nuôi trồng thủy sản.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm gồm: Đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. Việc ông Nguyễn Đức Xuân, năm 2010 tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm là việc sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

Vì vậy, các công trình xây dựng trên đất của hộ ông Xuân là không hợp pháp nên UBND huyện Yên Phong phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với phần tài sản của ông Xuân được hỗ trợ 15% là đúng quy định.

Giải quyết đơn, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh đã tổ chức đối thoại với các bên có liên quan. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Xuân không nhất trí với quyết định giải quyết đơn của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, giữ nguyên nội dung KN đã gửi Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện UBND huyện Yên Phong, UBND xã Dũng Liệt giữ nguyên quan điểm giải quyết theo Quyết định số 4717/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

Từ kết quả xác minh, căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận, việc ông Nguyễn Đức Xuân KN một phần nội dung Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Yên Phong là không có cơ sở để xem xét.

Chủ tịch UBND huyện Yên Phong đã ban hành Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 về việc giải quyết đơn KN của ông Nguyễn Đức Xuân là có căn cứ pháp luật. Do đó, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 4717/QĐ-UBND.

Hải Hà