Đối với vụ việc của ông Nguyễn Thế Tình và một số công dân khu Hai Vân, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh: Công dân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở khu nhà ở cán bộ công nhân Công ty Sứ thủy tinh cách điện đã mua thanh lý của Công ty từ năm 1999.

Về vụ việc này, ngày 25/3/2024, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đã có Văn bản số 643/UBND-TNMT trả lời đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên, công dân không nhất trí và tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ quy định của pháp luật và lắng nghe ý kiến của các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét giải quyết theo nội dung đơn, trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch tỉnh cũng cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với vụ việc của ông Nguyễn Hữu Sánh và một số công dân thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du. Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp đất tái định cư cho các hộ dân tại Dự án Đường ĐT1 giai đoạn 2, Khu Đô thị mới huyện Tiên Du.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du kiểm tra, xem xét giải quyết theo nội dung đơn, trả lời công dân; báo cáo Chủ tịch UBND trước ngày 15/6/2024.

Cũng tại huyện Tiên Du, một số công dân thôn Đình Cả, xã Nội Duệ có đơn đề nghị UBND huyện Tiên Du giao lại các lô đất dân cư dịch vụ Bãi Dé, xã Nội Duệ tại vị trí quy hoạch tuyến đường từ đường ĐT295B đến đường ĐT277 đi qua 22 lô đất dân cư dịch vụ Bãi Dé để các hộ sử dụng.

Đối với vụ việc này, Chủ tịch tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh làm việc với công dân và UBND huyện Tiên Du xác định rõ nội dung kiến nghị của công dân và xử lý theo quy định.

Tại thị xã Thuận Thành, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đường vành đai 4 xem xét việc bồi thường, hỗ trợ theo nội dung đề nghị của công dân khu phố Thiện Dũ, phường Ninh Xá.

Theo đơn, công dân đề nghị xem xét, giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất nông nghiệp thực tế giảm 35,7m2 đất/định suất.

Trước đó, vụ việc đã được Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành xem xét, trả lời tại Văn bản số 569/UBND-TN&MT ngày 31/3/2023, nhưng công dân chưa đồng thuận và tiếp tục phản ánh đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 đi qua thị xã Thuận Thành, ông Vũ Đăng Thống và một số công dân thôn 5 Lũy Hậu, xã Mão Điền đề nghị các cấp chính quyền xem xét vị trí tái định cư cho các hộ dân để thực hiện giải phóng mặt bằng.

Về việc này, ngày 16/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 4106/UBND-TCD chỉ đạo UBND thị xã Thuận Thành kiểm tra xem xét, giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4106/UBND-TCD và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đối với đơn của công dân khu phố Xuân Đài và khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng, TP Từ Sơn khiếu nại về việc bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất; việc tổ chức cưỡng chế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao Ban Tiếp công dân tỉnh làm việc với công dân và UBND TP Từ Sơn để xác định rõ nội dung; đồng thời hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Hải Hà