Yêu cầu bồi thường theo giá thị trường

Ngày 16/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp các hộ dân có khiếu nại (theo đơn đăng ký tiếp công dân ngày 28/11/2022) và yêu cầu UBND thị xã Phú Mỹ làm rõ cơ sở pháp lý của việc xác định giá đất, các căn cứ phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án và giá đất đơn vị tư vấn cung cấp cho các hộ dân để có sự so sánh, đối chiếu về tính phù hợp, tính có căn cứ, lý do của sự chệnh lệch giá đất giữa các đơn vị tư vấn.

Liên quan đến mức giá bồi thường, căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 2901/2020/VLAND-HCM ngày 14/7/2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt, UBND thị xã Phú Mỹ ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi với giá từ 1.300.000 đồng/m2 đến 1.400.000 đồng/m2.

Bà Phạm Thị Miến, đại diện các hộ dân cho rằng, mức giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên là không phù hợp, trong khi giá đất chuyển nhượng phổ biến trên thị trường với vị trí tương đương, cùng mục đích sử dụng là từ 11.000.000 đồng/m2 đến 13.000.000 đồng/m2 (theo Chứng thư thẩm định giá số 2957.4.HCM/2021/CT-TĐG/AVC ngày 25/11/2021 của Công ty TNHH Định giá Châu Á).

Cụ thể, mức giá bồi thường đối với diện tích đất bị thu hồi của ông Vũ Duy Vang, là thửa đất bị thu hồi tại Dự án Tái định cư 37ha, phường Phú Mỹ, có giá khảo sát là 11.500.000 đồng/m2 (theo Chứng thư thẩm định giá số 2957.4HCM/2021/CT-TĐG/AVC của Công ty TNHH Định giá Châu Á lập ngày 25/11/2021). Trong khi UBND thị xã Phú Mỹ phê duyệt giá bồi thường chỉ 1.400.000 đồng/m2 và không hỗ trợ gì thêm.

Mức giá này có sự chênh lệch rất lớn so với mức giá mà UBND thị xã Phú Mỹ phê duyệt với chỉ khoảng từ 10 - 12% giá chuyển nhượng phổ biến trên thị trường là không đúng quy định tại Điều 112, Luật Đất đai 2013 và gây thiệt hại nghiêm trọng cho người có đất bị thu hồi.

Cần thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Để làm rõ sự chênh lệch nêu trên, ngày 9/1/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ chủ trì buổi họp giữa hai đơn vị tư vấn giá đất (Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt, Công ty TNHH Định giá Châu Á) và các hộ dân.

Tuy nhiên, các bên liên quan đều chưa đi đến thống nhất về mức giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cả hai đơn vị thẩm định đều cho rằng đã thực hiện theo đúng các quy định, phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt khẩn trương có ý kiến giải trình bằng văn bản trước ngày 12/1/2023.

leftcenterrightdel
Mặc dù đã tổ chức đối thoại nhưng đến nay vẫn chưa đi đến thống nhất mức giá bồi thường. Ảnh: Khánh Nhật

Tại buổi họp, bà Miến cho rằng, công tác thẩm định đề xuất phê duyệt giá đất của UBND thị xã Phú Mỹ là không phù hợp, bởi vì phường Phú Mỹ là phường trung tâm của thị xã, là trung tâm hành chính của thị xã. Tuy nhiên, giá đất bồi thường tại đây lại thấp hơn giá đất tại xã Châu Pha và phường Hắc Dịch tại cùng một vị trí, cùng một mục đích sử dụng đất.

Tại Báo cáo số 1373/BC-CATX-AN, ngày 29/4/2022 của Công an thị xã Phú Mỹ đã kết luận: "Việc khiếu nại của người dân là có cơ sở, nhiều quyết định của UBND thị xã ban hành chưa đúng quy định về mốc thời gian, không phù hợp theo quy định của Luật Đất đai và giá trị thực tế tại thời điểm bồi thường".

Từ tình hình trên, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật trong công tác thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống, tránh việc khiếu nại kéo dài, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã Phú Mỹ xem xét lại các quyết định thu hồi đất liên quan đến dự án, các căn cứ quy định áp giá bồi thường theo quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Trung Khánh - Công Nhật