Chủ trương giao đất công ích là phù hợp quy định

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh Bình Dương có Văn bản số 3740/UBND-KTN giao Sở TN&MT phối hợp cùng UBND thị xã Bến Cát cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để nắm rõ tình hình thực hiện Dự án Khu dân cư (DA KDC) Mỹ Phước 4 và những nội dung liên quan tới phần diện tích đất công ích 7.551,1m2 nằm trong quy hoạch của DA KDC Mỹ Phước 4.

Theo thông cáo báo chí của Sở TN&MT, DA KDC Mỹ Phước 4 trước đây do Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) làm chủ đầu tư đã được UBND tình Bình Dương chấp thuận chủ trương tại 03 Văn bản số 1950 ngày 30/5/2002, số 996 ngày 13/3/2003 và số 5673 ngày 18/11/2004. DA KDC Mỹ Phước 4 đã được UBND tỉnh Bình Dương, UBND thị xã Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch chi tiết, chia làm 02 khu: Khu A diện tích 13,6083ha, Khu B diện tích 26,4838ha.

Công ty Thiên Phú triển khai thực hiện thủ tục tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân trong khu quy hoạch. Sau đó, Công ty Thiên Phú đã được UBND tỉnh Bình Dương giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 35,5918ha. Trong đó, KDC Mỹ Phước 4 - Khu A diện tích 13,3243ha, DA KDC Mỹ Phước 4 - Khu B diện tích 22,2675ha.

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 1195/UBND-KTN chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) được làm chủ đầu tư DA KDC Mỹ Phước 4 do trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ ngân hàng. Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm triển khai thực hiện DA KDC Mỹ Phước 4 theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Thông cáo báo chí ngày 2/8/2019 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương

 

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cho biết, DA KDC Mỹ Phước 4 đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản trước ngày 01/7/2014, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Do đó, không phải đấu giá quyền sử dụng đất nhưng phải xây dựng phương án, bồi thường, hỗ trợ trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư theo quy định.

Đối với khu đất diện tích 7.551,1m2 có nguồn gốc đất công ích nằm xen cài trong ranh DA KDC Mỹ Phước 4 - Khu B đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho Công ty Thiên Phú từ năm 2002 và phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006. Thửa đất này không tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý, Công ty Thiên Phú chưa lập thủ tục đất đai. Do đó, UBND thị xã Bến Cát đã ban hành Quyết định số 351 ngày 05/02/2015 thống kê diện tích 7.551,1m2 vào quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Thuận Lợi được làm chủ đầu tư KDC Mỹ Phước 4 do trúng đấu giá quyền sử dụng đất và Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm triển khai thực hiện KDC Mỹ Phước 4 theo ranh quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có phần diện tích đất công ích 7.551,1m2. Sau khi tiếp nhận DA KDC Mỹ Phước 4 từ Công ty Thiên Phú, Công ty Thuận Lợi đã rà soát lại hồ sơ và kiến nghị lập thủ tục phần diện tích này.

Thời điểm khảo sát ngày 02/8/2018, Công ty Thuận Lợi đã san lấp và đầu tư cơ sở hạ tầng trên diện tích 7.551,1m2 theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Vi phạm này, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-XPVPHC ngày 16/12/2016 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Thuận Lợi do tổ chức thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khi không có giấy phép xây dựng.

Trên cơ sở kiến nghị của Công ty Thuận Lợi, kết quả kiểm tra thực địa, đối chiếu ranh quy hoạch dự án và ý kiến của UBND thị xã Bến Cát, Sở TN&MT đã có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2019 kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi phần diện tích đất công ích, Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trước khi thực hiện thủ tục giao đất theo quy định.

“Như vậy, việc UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551,1m2 thuộc quỹ đất do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Công ty Thuận Lợi thực hiện DA KDCMỹ Phước 4 - Khu B theo đề xuất của Sở TNMT Bình Dương là phù hợp với quy định nêu trên và tình hình thực tế tại thời điểm kiểm tra” - Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cho biết.

Khu đất công ích 7.551,1m2 do UBND phường Mỹ Phước quản lý nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500  của DA KDC Mỹ Phước 4 - khu B. Ảnh: NH

 

Sau khi xử lý vi phạm sẽ xem xét cho chủ trương

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cũng thông tin đối với việc thu hồi chủ trương tại Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó, ngày 24/7/2019, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế khu đất, hiện trạng phát sinh 02 căn nhà đang xây dựng trái phép trên diện tích 7.551,1m2, các giao dịch dân sự chưa đủ điều kiện theo luật định. Trong khi Công ty Thuận Lợi chưa lập thủ tục bồi thường đất công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện dự án là không đúng với quy định pháp luật đất đai.

Do đó, các đơn vị thống nhất kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét thu hồi Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019; giao UBND thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định. 

Ngày 24/7/2019, Sở TN&MT đã có Văn bản số 3657/STNMT-CCQLĐĐ tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 thu hồi lại chủ trương và giao UBND thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định. Qua đó cho thấy, việc UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Sở TN&MT cũng cho biết, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã Bến Cát đã yêu cầu Công ty Thuận Lợi dừng mọi hoạt động đầu tư, khai thác, làm thay đổi hiện trạng diện tích đất nêu trên cho đến khi hoàn tất các thủ tục về đất đai và có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng đối với Công ty Thuận Lợi và các đối tượng có liên quan đến khu đất này. UBND thị xã Bến Cát cũng sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến diện tích đất nêu trên và xử lý theo quy định.

Về quyền lợi của người dân, UBND thị xã Bến Cát đang yêu cầu Công ty Thuận Lợi báo cáo, giải trình về các giao dịch (hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng góp vốn… khi chưa đủ điều kiện luật định). Trước mắt, UBND thị xã Bến Cát yêu cầu Công ty Thuận Lợi - chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả pháp lý liên quan đến các vi phạm nêu trên.

“Quan điểm của Sở TN&MT và UBND thị xã Bến Cát là luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Sau khi UBND thị xã Bến Cát xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả xử lý thì Sở TN&MT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương xem xét, cho chủ trương giải quyết đối với phần đất công ích nêu trên”, đại diện Sở TN&MT tỉnh Bình Dương khẳng định.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nam Hà