HĐBT-GPMB huyện Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Long đã thành lập tổ kiểm kê để hợp thức hồ sơ đất từ xã quản lý sang đất có chủ sử dụng với 459 biên bản kiểm kê được thành lập (chủ sử dụng). Trong đó, 421 biên bản thuộc về hộ dân (tổng diện tích là 50,52 ha và có 38 cán bộ xã đứng tên). Tổng số tiền 22,7 tỷ đồng được HĐBT huyện Kỳ Anh ra quyết định chi trả cho 459 hộ gia đình. Điều đáng nói ở đây là, số tiền 22,7 tỷ đồng phải được “cưa đôi” bỏ qua sự kiểm định của Sở Tài chính.

Ngày 27/01/2010, ông Trần Bá Song, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-UB khẳng định: “Trong công tác bồi thường HĐBT- GPMB huyện Kỳ Anh không lập phương án tính mức hỗ trợ theo quy định của Nhà nước đối với đất khai hoang do UBND xã quản lý mà lại bồi thường 100% giá trị đất thu hồi để trích lại cho UBND xã Kỳ Long với số tiền 12,1 tỷ đồng là vi phạm Luật Ngân sách và một số cán bộ không có đất hoang nhưng lại nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng là quá lớn. Huyện giao Hội đồng GPMB kiểm tra, rà soát và thu hồi kinh phí sai phạm, nộp vào tài khoản HĐBT-GPMB của dự án”.

 Trao đổi với chúng tôi, ông Song khẳng định: “Sự việc lập hồ sơ khống 22,7 tỷ đồng tôi đã ra quyết định thu hồi và nhiều lần đôn đốc HĐBT-GPMB huyện Kỳ Anh cần phải nghiêm túc thực hiện Quyết định 159. Nhưng không hiểu tại sao đến bây giờ HĐBT-GPMB để im cho qua chuyện”.

Như vậy, việc HĐBT-GPMB và UBND xã Kỳ Long đưa 61,4 ha đất công ích “điều chỉnh” thành “đất tranh chấp” là hành động cố tình làm trái quy định của pháp luật.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập ông Nguyễn Văn Bổng với tư cách là người đứng đầu (nguyên Chủ tịch HĐBT-GPMB) có liên đới đến việc lập khống hồ sơ để “biến hóa” 22,7 tỷ đồng, cùng một số cán bộ chủ chốt (gồm các ông: Lê Hữu Diện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Long; Lê Quang Hà, Phó Chủ tịch xã, ông Lê Xuân Nghinh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã…).

Dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi: Nguyên nhân nào cho đến giờ các cơ quan chức năng Hà Tĩnh vẫn im lặng trước việc một số cán bộ chủ chốt trong HĐBT-GPMB huyện Kỳ Anh cấu kết với cán bộ xã để “lập hồ sơ khống” làm thất thoát hàng chục tỷ đồng của Nhà nước? Liệu có ai đứng sau “chống lưng” cho những sai phạm nghiêm trọng này?

Cao Cường