Giao đất tái định cư trái quy định

Năm 2004, UBND tỉnh có Quyết định số 859/2006/QĐ-UBND và năm 2010 có Quyết định số 3041/QĐ-UBND, cho phép Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh (thuộc Tập đoàn Tàu thuỷ Việt Nam) thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mỹ Trung, trong đó có thu hồi đất ở của các hộ dân và xây dựng 2 khu tái định cư.

Cụ thể, khu tái định cư Bốn Đỗi An Lạc, tổng diện tích đất 38.625m2, quy hoạch 194 lô đất ở với diện tích 20.046,8m2. Khu tái định cư Đồng Đanh có tổng diện tích 18.159m2, được quy hoạch 76 lô đất ở có diện tích 7.775m2.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh đã tự xây dựng giá giao đất tái định cư, không trình UBND tỉnh phê duyệt. Công ty đã thu tiền và giao đất thực địa cho các hộ với mức giá từ 650.000 đồng đến 750.000 đồng/m2 và giao đất cho 104 hộ thuộc diện tái định cư.

Ngoài ra, công ty đã tự ý giao thêm cho 45 hộ không thuộc diện tái định cư, không đúng quy hoạch.

Trong đó, công ty đã tự ý giao đất cho 104 hộ tái định cư, diện tích 22.025m2. Ngày 5/9/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 239/UBND-VP6 đồng ý chấp thuận giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với 55 hộ đủ điều kiện hưởng chế độ tái định cư tại khu tái định cư Khu công nghiệp Mỹ Trung. UBND huyện đang hướng dẫn các hộ làm thủ tục về đất.

Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh bán cho 37 hộ thuộc xã Mỹ Trung và cán bộ, công nhân viên của công ty 45 lô đất, nhưng đến nay chưa có biện pháp xử lý gì.

Ngoài ra, công ty còn tự ý bán 400m2 quy hoạch nhà trẻ cho 2 hộ dân. Số tiền thu được đã hỗ trợ địa phương xây dựng mương thoát nước từ khu công nghiệp ra mương thoát nước của hợp tác xã nông nghiệp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ số tiền công ty thu được chưa nộp đồng nào vào ngân sách Nhà nước.

Đáng nói là, các vi phạm nói trên của Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh, đến nay UBND huyện Mỹ Lộc chưa xử lý, cũng chưa trình UBND tỉnh biện pháp xử lý gì.

Ngoài 55 hộ đã được UBND tỉnh chấp thuận giá đất để tính tiền sử dụng đất, đang lập phương án xử lý, còn lại 87 hộ đang sử dụng đất không hợp pháp do được Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh giao đất tái định cư và bán đất, UBND huyện chưa lập phương án xử lý.

Hàng chục héc-ta đất để hoang hoá

Dự án xây dựng Trung tâm Nhiệt điện sông Hồng cũng được giao cho Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ 38,3ha đất thuộc dự án bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Năm 2007, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 38,3ha đất tại xã Mỹ Trung để giao UBND huyện giải phóng mặt bằng, lập thủ tục giao cho Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Nhiệt điện sông Hồng.

Tuy nhiên, công ty tự giải phóng mặt bằng 38,3ha đất này, tiến hành san lấp mà không lập thủ tục về đất. Do vướng mắc trong thủ tục về môi trường và do công ty vướng mắc về vụ án tham nhũng của Tập đoàn Tàu thuỷ Việt Nam, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh bị  truy tố, xét xử, nên dự án không thực hiện tiếp.

Được biết, UBND huyện Mỹ Lộc và Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chưa đề nghị UBND tỉnh xử lý thu hồi đất.

Một lý do khiến tỉnh Nam Định khó xử lý thu hồi đất hiện nay là do dự án liên quan đến đề án xử lý nợ của Công ty Cổ phần Tàu thuỷ Hoàng Anh khi tái cơ cấu Tập đoàn Tàu thuỷ Việt Nam.

Hoàng Long