197,4m2 đất “không cánh mà bay”

Năm 1981, gia đình ông Nguyễn Lịch có thửa đất làm nhà ở và đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vào năm 1998 với tổng diện tích trên 2000m2, trong đó có 200m2 đất ở. Đến năm 2001, ông Lịch cắt bán cho ông Nguyễn Thanh Chương (người cùng xã) với diện tích đất 160m2, và ông Chương được UBND huyện Kỳ Anh cấp GCNQSDĐ  với diện tích 160m2. Và trong mục “Những thay đổi sau khi cấp GCN” trong GCNQSDĐ của ông Lịch cấp năm 1998 có ghi rõ: “Chuyển cho ông Nguyễn Thanh Chương, xã Kỳ Đồng 160m(một trăm sáu mươi từ đất vườn theo Quyết định số 1111 ngày 8/11/2001 của UBND huyện)”.

Tuy nhiên, vào các năm 2014, 2015, toàn tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương (đo đạc bản đồ địa chính) chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng, ông Nguyễn Lịch mang sổ đỏ lên UBND xã Kỳ Đồng để làm lại GCNQSDĐ của nhà mình, thì bất ngờ phát hiện đất gia đình ông đã được xã và huyện làm mất đi 197,4m2. Điều đáng nói, 197,4m2 đất này được “cấp” cho ông Nguyễn Thanh Chương. Và, đương nhiên diện tích đất của ông Chương từ 160mtăng lên thành 357,4m2 kể ngày 20/1/2015. Sau khi phát hiện 197,4mđất của mình “không cánh mà bay”, ông Nguyễn Lịch đã viết đơn kiến nghị lên UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu UBND huyện Kỳ Anh trả lại 197,4mđất.

 

Sổ đỏ của ông Lịch được cấp năm 1998. Ảnh: CC

 

Sau khi UBND huyện Kỳ Anh nhận được đơn kiến nghị của ông Lịch, ngày 25/10/2017, Phòng TN&MT ra Thông báo số 301/TB-TNMT “về việc thu hồi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” với nội dung: Thu hồi GCN số BX668626, số vào sổ CH01769, cấp ngày 20/1/2015, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Lịch và GCN số BX668632, số vào sổ CH01764, cấp ngày 20/1/2015, cấp cho ông Nguyễn Thanh Chương.

Ngày 23/4/2018, Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh có Tờ trình số 80/TTr-TNMT “về việc đề nghị thu hồi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Ngày 15/5/2018, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành Quyết định số 2036/QĐ-UBND “về việc thu hồi GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” của ông Chương và ông Lịch. Lý do thu hồi là 2 GCNQSDĐ trên không đủ điều kiện được cấp.

 

Năm 2001, ông Nguyễn Thanh Chương mua 160m2 đất của ông Lịch đã thể hiện rất rõ trong hồ sơ. Ảnh: CC

 

Tiếp đến, sau khi UBND huyện Kỳ Anh ra quyết định thu hồi 2 sổ hồng do sai phạm trong quá trình cấp đổi năm 2015, ông Nguyễn Lịch mang sổ đỏ được cấp năm 1998 đến UBND xã Kỳ Đồng và Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh để làm thủ tục xin cấp đổi GCNQSDĐ, thì ông Lịch nhận được Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 29/10/2018 hướng dẫn cho ông làm đơn gửi đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện Kỳ Anh để giải quyết và tìm lại 197,4m2 đất. Kể từ đó đến nay, ông Lịch 3 năm liền “đội đơn” đi tìm lại 197,4mđất. 

Có dấu hiệu cấu kết, tự xây dựng hồ sơ, cố ý làm trái

Trở về thời điểm trước, ngày 29/11/2014, vợ chồng ông Nguyễn Lịch và bà Đinh Thị Lý ký vào hồ sơ để xin cấp đổi lại GCNQSDĐ cấp ngày 21/2/1998. Thông tin thửa đất được đo đạc lại bản đồ địa chính như sau: Thửa đất số 213, tờ bản đồ số 49, diện tích 2.065,3m2, diện tích đất ở là 200m2, đất vườn 1.865,3m2, địa chỉ thửa đất thuộc thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh. Và, UBND xã Kỳ Đồng xác nhận: “Đất sử dụng ổn định, ranh giới không thay đổi, không tranh chấp lấn chiếm, phù hợp với QSDĐ”. Cán bộ địa chính Trần Thị Thu Hương ký xác nhận ngày 20/10/2014 và Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, ông Võ Ngọc Thương ký xác nhận ngày 29/11/2014.

Như vậy, cho đến năm 2014 thì diện tích đất của ông Lịch vẫn được đo đạc lại và xác nhận tổng diện tích là 2.065,3m2, không tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đúng hiện trạng. Cũng thời điểm đó, ông Nguyễn Thanh Chương và bà Trần Thị Quế ký vào hồ sơ để xin cấp đổi lại GCNQSDĐ được cấp ngày 8/11/2001 và thông tin thửa đất chỉ có 160m2 đất ở, không có đất vườn, điều này hoàn toàn khớp với diện tích ông Lịch bán cho ông Chương.

 

Cho đến ngày 29/11/2014, khi xây dựng hồ sơ trong sơ đồ địa chính ghi rõ diện tích ông đất Lịch là 2.065,3m2 và đã được UBND xã Kỳ Đồng xác nhận. Ảnh: CC

 

Theo các tài liệu gồm các văn bản, chứng từ, GCNQSDĐ từ những năm 1998, 2001 cho đến 2014, các bút tích được xác định trên GCNQSDĐ, bản đồ, sơ đồ địa chính, tất cả các văn bản đã được ban hành đều khẳng định ông Nguyễn Lịch bán cho ông Nguyễn Thanh Chương 160mđất. Vậy, dựa trên cơ sở nào mà từ xã đến huyện lại cắt 197,4 m2 đất của ông Lịch để cấp cho ông Chương? Và năm 2015, ông Lịch phát hiện mất đất và phát đơn khiếu kiện, cho đến năm 2018 thì UBND huyện Kỳ Anh biết cấp đất không đúng quy trình, trái với Luật Đất đai nên đã ban hành quyết định thu hồi GCNQSDĐ...

Mới nhất, ngày 7/11/2018, ông Nguyễn Lịch đã nhận được Thông báo số 790/TA của TAND huyện Kỳ Anh “về việc chuyển đơn giải quyết theo thẩm quyền” gửi đến Cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh. Nguyên nhân chuyển đơn sang cơ quan điều tra là do trong đơn ông Lịch tố cáo một số cán bộ của UBND huyện Kỳ Anh, phòng TN&MT, ban địa chính xã Kỳ Đồng có dấu hiệu cấu kết, cố ý làm trái, vi phạm Luật Đất đai, vi phạm nghiêm trọng tư cách, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên ở cấp xã và cấp huyện, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của gia đình ông.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Cao Cường