Với hơn 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh được chọn lọc trưng bày, trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng.

Trưng bày Chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam” gồm ba phần: Sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam làm theo lời Bác.

Cuộc Trưng bày diễn ra từ ngày 18/5 đến hết tháng 8/2020 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 25 Tông Đản, Hà Nội.

Thái Hải