Chiều ngày 5/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Với 462/466 đại biểu tán thành, bằng 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Đúng 16h, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và bầu ông làm Chủ tịch nước.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa, chúc mừng ông Phạm Minh Chính được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính năm nay 63 tuổi (sinh năm 1958), quê xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ông có học vị tiến sĩ luật; lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII), Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Năm 2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lần đầu khi 53 tuổi; vào Bộ Chính trị lần đầu khi 58 tuổi.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Minh Chính đã kinh qua các chức vụ như: Bí thư thứ Ba, rồi thứ Hai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani; Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an; Tổng cục Trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tháng 7 năm 2010, ông thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng, đến tháng 8 cùng năm thì được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào năm 2021. Đến tháng 4/2015, được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, ông được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội XIII của Đảng mới đây, ông Phạm Minh Chính tái cử Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Quá trình công tác của tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Năm 1984: Được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ.

Năm 1989: Bí thư thứ Ba, rồi thứ Hai tại Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Rumani.

Năm 1996: Công tác tại Bộ Công an.

Năm 2006: Được bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Công an.

Tháng 4/2007: được phong cấp hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.

Tháng 12/2009: Phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tháng 2/2010: Được bổ nhiệm giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tháng 3/2010: Được phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật.

Tháng 7/2010: Thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Tháng 8/2010: Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 01/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tháng 8/2011: Được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tháng 4/2015: Được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

Tháng 02/2016: Được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 01/2021: Tại Đại hội XIII của Đảng tái cử Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Hương Giang