Sáng ngày 5/4, sau lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Theo tờ trình, Chủ tịch nước đã giới thiệu Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính để bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội về Đoàn để thảo luận đề cử nhân sự này.

Qua 2 bước trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ vào chiều cùng ngày.

Tân Chủ tịch nước cũng báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước sau khi nghị quyết thông qua.

Ông Phạm Minh Chính năm nay 63 tuổi (sinh năm 1958), quê xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ông có học vị tiến sĩ luật; lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII), Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Năm 2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương lần đầu khi 53 tuổi; vào Bộ Chính trị lần đầu khi 58 tuổi.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Minh Chính đã kinh qua các chức vụ như: Bí thư thứ Ba, rồi thứ Hai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani; Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an; Tổng cục Trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Tháng 7 năm 2010, ông thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng, đến tháng 8 cùng năm thì được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào năm 2021. Đến tháng 4/2015, được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, ông được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội XIII của Đảng mới đây, ông Phạm Minh Chính tái cử Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Hương Giang