Sáng nay 5/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Sau thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo, với 468/468 đại biểu tán thành, bằng 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tiếp đó, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Đây là lần thứ 3, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Hai lần trước đó, ông tuyên thệ khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đây là lần đầu tiên, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc năm nay 67 tuổi (sinh ngày 20/7/1954), quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Vào Đảng năm 1982, ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân kinh tế.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.

Năm 2006, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu khi 52 tuổi; vào Bộ Chính trị lần đầu vào năm 2011, khi 57 tuổi.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Năm 2011, ông được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2016, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Quá trình công tác của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Từ năm 1966 - 1968: Lên Chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo.

Từ năm 1968 - 1972: Học phổ thông; Bí thư Đoàn trường cấp III.

Từ năm 1973 - 1978: Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Bí thư Chi đoàn.

Từ năm 1978 - 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ năm 1979 - 1993: Chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan;

Từ năm 1993 - 1996: Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng khoá XV và khoá XVI.

Từ năm 1997 - 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khoá XVII và khoá XVIII; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khoá VI; kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

Từ năm 2001 - 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá XVIII; Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Từ năm 2004 - 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khoá XIX; Chủ tịch UBND tỉnh,; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khoá VII; Đại biểu Quốc hội.

Từ tháng 3/2006 - 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 6/2006 - 8/2007: Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ

Từ tháng 8/2007 - 01/2011: Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng.

Từ tháng 01/2011 - 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 8/2011 -4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI và khoá XII; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày 7/4/2016: Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khoá XIII, được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/7/2016: Tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, tái cử Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. 

Hương Giang