Trong hai ngày 12 và 13/01, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 11. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế Làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp…

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2021, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Làm việc; công tác cán bộ; trong mua sắm trang, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và trong quản lý Nhà nước về đất đai; chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và các Thường trực Tỉnh ủy kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Lương Thanh Hải

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Lương Thanh Hải, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An do đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác. 

Hương Giang