Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị một số vấn đề mang tính cấp thiết, quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

“Những vấn đề được đưa ra để HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, theo trình tự, thủ tục quy định; đã báo cáo xin chủ trương của Tỉnh ủy; các Ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra kỹ lưỡng, cơ bản đủ điều kiện để trình kỳ họp theo quy định của pháp luật” - Chủ tịch HĐND tỉnh cho hay.

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục theo luật định, bỏ phiếu kín bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hạnh Chung.

Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Nguyễn Công Thắng (do được điều động, chuyển công tác) và chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Vũ Minh Hiếu (do yêu cầu nhiệm vụ công tác); miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Nguyễn Như Hùng (do chuyển công tác).

leftcenterrightdel
 Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung nhiều chức danh chức danh lãnh đạo. Ảnh: B.M

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX đối với bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế và chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng thời, tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Trần Trung (do chuyển công tác).

Sau công tác cán bộ, kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung liên quan.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương; cho phép kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự án vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2024.

Bên cạnh đó, thông qua nghị quyết ban hành về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2024 trên địa bàn tỉnh; giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024, đối với các huyện, thị xã, thành phố; phê duyệt, điều chỉnh, bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý…

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định, những nghị quyết được thông qua tại kỳ hợp là những nội dung quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trong đó, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị tập trung và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư nhằm nâng cao tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành từng việc cụ thể; tháo gỡ từng nút thắt, vướng mắc, hạn chế như: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công kịp thời, cơ cấu lại và chủ động hơn trong điều hành ngân sách, đầu tư công hiệu quả; giải ngân vốn đầu tư, thu tiền sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn các dự án công tư (BT), quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, chấn chỉnh và cơ cấu lại các ban quản lý dự án, đổi mới phân cấp đầu tư, tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội...

Hải Hà