Ngày 29/3, tại hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến thông qua Quyết định số 1168/QĐNS-TW, ngày 26/03/2024 của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Trần Huy Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn trao Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Huy Phương.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón nhấn mạnh, việc luân chuyển cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng nhằm giúp các cán bộ được luân chuyển có điều kiện gần gũi, sâu sát cơ sở, gắn lý luận với thực tiễn, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Ông Trần Huy Phương công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ năm 2006, là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có tư duy đổi mới, khả năng tổng hợp, tham mưu, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra Đảng.

Trên cương vị mới, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị ông Trần Huy Phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, chủ động tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh hoàn thành tốt vụ công tác kiểm tra Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Ông Trần Văn Rón cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cán bộ, nhân dân trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Huy Phương hoàn thành thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Huy Phương sinh năm 1981, quê tại tỉnh Hà Nam. Quá trình công tác, ông từng là chuyên viên, kiểm tra viên, kiểm tra viên chính, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Hải Hà