Báo cáo kết quả hoạt động của các bệnh viện, bệnh xá tuyến y tế cơ sở năm 2020, Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an) nêu rõ, sau gần 3 năm triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với toàn lực lượng CAND, các bệnh viện, bệnh xá đã tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực để đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục kỹ thuật và ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Tính đến nay, hầu hết các bệnh viện, bệnh xá khối công an tỉnh, thành phố và đơn vị thuộc Bộ Công an đã được cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh.

Một số bệnh xá khối các học viện, trường CAND và nhiều đơn vị khối trại giam, trại tạm giam chưa được cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh, nguyên nhân do đang trong quá trình kiện toàn lại tổ chức bộ máy hoặc chưa đủ điều kiện về nhân lực y tế, thiếu các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế.

Theo báo cáo của bệnh viện, bệnh xá CAND, trong năm 2020, tổng số lượt khám bệnh cho các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và cho các can phạm nhân là trên 1,6 triệu lượt. Hằng năm, các bệnh viện, bệnh xá công an các đơn vị, địa phương đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, chiến sỹ và lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ từ khi vào ngành đến khi nghỉ hưu. 

Đại diện công an một số các đơn vị, địa phương cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong quá trình hoạt động của các bệnh viện, bệnh xá tuyến y tế cơ sở trong CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, trong thời gian qua, y tế CAND đã từng bước phát triển kịp thời với xu thế của y tế nước nhà. Mạng lưới y tế CAND được xây dựng vững chắc từ cấp Trung ương đến tận cơ sở, có khả năng chuyên môn đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Y tế CAND đã là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống y tế nước ta, có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tuyến y tế cùng cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh và tham gia tích cực vào y tế cộng đồng theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế CAND tuyến cơ sở ngày càng được nâng cao và được nhân dân ghi nhận, tin tưởng. 

Nhận định năm 2021 sẽ còn đặt ra nhiều thách thức mới cho lực lượng CAND nói chung, lực lượng y tế CAND nói riêng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Tổng thể Phát triển mạng lưới y tế CAND đến năm 2030, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Riêng Cục Y tế khẩn trương phối hợp với các đơn vị trong CAND tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến khám, chữa bệnh và thanh toán theo bảo hiểm y tế, nâng cao năng lực hoạt động của bệnh viện, bệnh xá tuyến y tế cơ sở trong CAND, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý. 

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, các bệnh viện, bệnh xá phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là ở những đơn vị có nguy cơ lây nhiễm cao; thực hiện tốt các biện pháp phân luồng, cách ly, điều trị với đối tượng có nguy cơ.

Mặc dù các điều kiện về nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện, bệnh xá tuyến cơ sở trong CAND còn thiếu, song Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn mong muốn người làm công tác khám, chữa bệnh luôn phải chú trọng đến yếu tố y đức, phải có thái độ ân cần, chu đáo, nhiệt tình với người bệnh, đảm bảo vừa là người chiến sĩ CAND “vì dân phục vụ”, vừa là người bác sĩ “lương y như từ mẫu”.

Thanh Thanh