Theo số liệu thống kê của tỉnh Ninh Thuận, tổng số tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi đạt 93,8%, mũi 4 đạt 13,4%; tổng số tiêm mũi 3 cho người từ 12 - 17 tuổi đạt 36,8%; tổng số mũi tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi đạt 80,6%, mũi 2 đạt 59,7%.

Để tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, tăng tỷ lệ bao phủ các mũi vắc xin cho các nhóm đối tượng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện và kết quả công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 của từng đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Thuận quyết tâm hết tháng 8/2022, có 59.793 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19, đạt từ 95% trở lên.

Trong đó, TP Phan Rang - Tháp Chàm 16.279 trẻ; Ninh Phước 12.366 trẻ; Ninh Hải 10.307 trẻ; Ninh Sơn 5.655 trẻ; Bác Ái 3.724 trẻ; Thuận Bắc 5.938 trẻ và Thuận Nam 5.524 trẻ.

Đối với liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho 52.588 em từ 12 đến dưới 17 tuổi đến hết tháng 9/2022 toàn tỉnh phấn đấu đạt từ 95% trở lên, trong đó: TP Phan Rang - Tháp Chàm 14.293 em; Ninh Phước 9.837 em; Ninh Hải 8.323em; Ninh Sơn 7.268 em; Bác Ái 3.809 em; Thuận Bắc 3.450 em và Thuận Nam 5.608 em.

Đối với liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho 82.922 người từ 18 tuổi trở lên, đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh phấn đấu đạt từ 95% trở lên, trong đó TP Phan Rang - Tháp Chàm 39.969 người; Ninh Phước 7.380 người; Ninh Hải 17.988 người; Ninh Sơn 15.179 người; Bác Ái 6.986 người; Thuận Bắc 4.627 người và Thuận Nam 1.246 người.

Khoa Lê