Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ thướng Chính phủ; đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực và “lợi ích nhóm”, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nâng cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật, nhất là đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến mua sắm, đấu thầu vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế. Cần thông tin đầy đủ, công khai kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan theo quy định, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Các chỉ đạo trên được thực hiện theo Văn bản số 9373/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Liên quan đến việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước mua hoá chất, sinh phẩm từ Công ty Việt Á, năm 2021, CDC Bình Phước đã 3 lần mua hóa chất, sinh phẩm từ đơn vị này với số tiền trên 30 tỷ đồng.

Cụ thể, cơ quan này mua khoảng 14.000 kit xét nghiệm với giá 509.250 đồng/kit, tổng kinh phí trên 7,1 tỷ đồng, bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia.

Đợt 2, CDC Bình Phước mua 14.000 test xét nghiệm với đơn giá 470.000 đồng/test theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, tổng kinh phí 6,58 tỷ đồng. 

Đơn vị mua đợt 3 với 59.376 test xét nghiệm, đơn giá 367.500 đồng/test. Hình thức mua là chỉ định thầu rút gọn, số tiền hơn 21,8 tỷ đồng; đợt này đang được hoàn tất thủ tục, chưa thanh toán.

Đinh Mười