Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-HĐY ngày 2/8/2018 của Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn về phối hợp đồng tổ chức hội nghị tâm đắc kế thừa cây thuốc quý, kết hợp tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, hội nghị đã phổ biến kiến thức cho cán bộ, hội viên đông y nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật, an toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018 của Chính phủ; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chẩn đoán, xử trí và cách phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh tuyền qua thực phẩm; lợi ích của thực phẩm an toàn và tác hại của thực phẩm không an toàn đối với đời sống con người và những hệ lụy...

Tham gia hội nghị có 100 cán bộ, hội viên đông y trong toàn tỉnh. Qua đó giúp các cán bộ, hội viên đông y áp dụng trong thực tiễn tại cơ sở, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Hồng Lê