Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hà Nam, qua 15 năm triển khai Chỉ thị 37-CT/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí của Hội Nhà báo nói chung, các cơ quan báo chí nói riêng đã được nâng cao, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng hoạt động của Hội. Tổ chức Hội Nhà báo ngày càng được củng cố, phát triển; phương thức hoạt động được đổi mới, phong phú về cả nội dung và hình thức, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam hiện có 119 hội viên, sinh hoạt thường xuyên tại 4 chi hội trực thuộc.

Trong hoạt động, Hội tăng cường các hình thức giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Hầu hết hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tương đối đồng đều, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Những năm qua, không có hội viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị xử lý kỉ luật. Hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, có chất lượng, được cấp ủy, chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua còn một số hạn chế như: Chất lượng thông tin báo chí chưa cao, có lúc chưa kịp thời; hình thức thông tin chưa đa dạng, còn ít phóng sự chuyên sâu có chất lượng, phản ánh thực tiễn cuộc sống; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận người làm báo chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của báo chí thời kỳ công nghệ số cũng như đòi hỏi của độc giả; một số phóng viên còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, tính chiến đấu còn hạn chế khi phản ánh những mặt trái của cuộc sống, các hiện tượng tiêu cực…

Từ thực tế đó, tỉnh Hà Nam kiến nghị bổ sung một số nội dung của Luật Báo chí năm 2016, trong đó có việc thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí; quy định cấp thẻ nhà báo cho một số cộng tác viên viết tin, bài thường xuyên cho loại hình báo in, báo điện tử; cơ quan báo chí khi cấp giấy giới thiệu cho phóng viên đi cơ sở cần cụ thể nội dung làm việc…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Hà Nam để các cơ quan báo chí trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của Hội Nhà báo Việt Nam. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, ông Hồ Quang Lợi đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam và các cơ quan báo chí trên địa bàn cần xác định và phát huy tốt vị trí, vai trò của báo chí trong thực tế; tăng cường tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tiếp thu những kiến nghị của tỉnh để báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời, đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn, đặc biệt là vấn đề biên chế cho Hội Nhà báo tỉnh; hỗ trợ Hội Nhà báo tỉnh xây dựng và tổ chức giải báo chí của tỉnh.

Nguyễn Chinh