Xác định, việc cung cấp nước sạch cho người dân, đặc biệt là những người dân vùng nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, vì vậy trong những năm qua, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bắc Ninh luôn làm tốt công tác quản lý, vận hành các trạm cấp nước sạch...

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh. Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện các hoạt động về lĩnh vực nước sạch và VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Công tác đầu tư xây dựng các công trình nước sạch luôn được Trung tâm quan tâm. 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã quản lý, giám sát thi công công trình nâng công suất Nhà máy nước sạch Tri Phương giai đoạn III. Đồng thời, hoàn thiện việc thẩm tra để trình Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án thay đổi nguồn cấp nước và nâng công suất trạm cấp nước sạch xã Song Hồ, huyện Thuận Thành.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung cụm xã Thụy Hòa - Dũng Liệt, huyện Yên Phong.

Cùng với đầu tư xây dựng, công tác quản lý sau đầu tư được Trung tâm xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã quản lý, vận hành tốt các trạm cấp nước sạch tập trung; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, giám sát, sửa chữa khắc phục sự cố kịp thời. Nhờ đó, tỷ lệ thất thoát nước trong quá trình truyền tải nước từ công trình cấp nước sạch đến các các hộ dùng nước đã giảm rõ rệ, tiết kiệm được chi phí sản xuất nước sạch, đảm bảo cấp nước được kịp thời, an toàn, bền vững.

Thời gian qua, Trung tâm cũng đã xây dựng cơ chế khoán trong công tác sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước sạch. Thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 song song với việc đảm bảo an toàn lao động, sản xuất, tránh lây lan dịch bênh Covid-19 cho các cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong quá trình quản lý, vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Công tác tuyên truyền, xét nghiệm, giám sát, đánh giá chất lượng nước được thực hiện thường xuyên. Trung tâm đã định kỳ lấy mẫu, xét nghiệm chất lượng nước ở các công trình cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn do Trung tâm quản lý; triển khai thủ tục công nhận Phòng Tuyên truyền - Xét nghiệm nước đạt chuẩn ISO/IEC 17025: 2017…

Thực hiện văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm đã thực hiện việc điều chỉnh giảm giá nước sạch trong 3 tháng (tháng 5, 6, 7) với số tiền hơn 516 triệu đồng.

Trong tháng 10 năm 2020, Trung tâm tiếp tục hoàn thiện bổ sung quy chế hoạt động của Trung tâm cũng như của các trạm cấp nước sạch; phương án sản xuất kinh doanh nước sạch; quy chế quản lý tài sản; theo dõi, quản lý, giám sát thi công công trình nâng công suất Nhà máy Nước sạch Tri Phương giai đoạn III…

Đồng thời, bám sát, chỉ đạo các trạm trong công tác quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và thực hiện kế hoạch chống thất thoát nước tại một số trạm cấp nước đang có tỷ lệ thất thoát cao; kiểm tra, giám sát việc sửa chữa khắc phục sự cố để giảm tỷ lệ thất thoát nước trong quá trình truyền tải nước từ công trình cấp nước sạch đến các các hộ dùng nước nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất nước sạch, đảm bảo cấp nước được kịp thời, an toàn, bền vững; tiếp tục lấy mẫu, xét nghiệm nhằm đánh giá, nâng cao chất lượng nước ở các công trình cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn…

PV