Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt cả về quy mô và tần suất. Năm 2018 và quý I/2019, huyện đã kiểm tra, xử lý 13 trường hợp vi phạm về môi trường, xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đã tổ chức được gần 1.800 buổi vệ sinh, thu hút hơn 93.000 lượt người tham gia, thu gom được trên 1.700m3 rác; chỉnh trang hơn 1.300km đường làng, ngõ xóm; trồng 1.844 cây xanh và hơn 72.000 cây hoa các loại; lắp đặt mới 15 thùng rác... Huyện cũng nhân rộng được 58 mô hình BVMT, trong đó có 54 mô hình quản lý đoạn đường xanh, sạch, đẹp; 3 mô hình thu gom rác thải sinh hoạt tại các xã.

Để công tác BVMT thực sự phát huy hiệu quả, huyện đã tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT của tỉnh, huyện để triển khai thực hiện các dự án cấp bách về BVMT.

Đặc biệt, đối với việc kiểm soát các nguồn thải phát sinh tại Khu công nghiệp (KCN) Cảng biển Hải Hà, chính quyền địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về BVMT trong hoạt động dự án; hoàn thành các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải đáp ứng các quy chuẩn môi trường hiện hành, được nghiệm thu hoàn thành và được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động xả thải. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng của tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thải phát sinh tại KCN...

Hiện nay, toàn bộ nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN đều được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý, đáp ứng yêu cầu QCVN 40:2011/BTNMT. Tỷ lệ nước thải phát sinh đạt 90% công suất vận hành của Trạm xử lý nước thải tập trung trong KCN với công suất 6.000m3/ngày đêm...

Với các biện pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, huyện Hải Hà đang nỗ lực nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và huy động sức dân cùng tham gia BVMT trên địa bàn, góp phần tạo diện mạo ngày càng khởi sắc.

T.T