Thực trạng quản lý và xử lý CTR ở Đà Nẵng

Những năm gần đây, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của TP tăng nhanh cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đến năm 2019, khối lượng CTRSH thu gom (95%) toàn TP khoảng 1.100 tấn/ngày, được vận chuyển đến Khu xử lý chất thải Khánh Sơn để chôn lấp. Dự báo lượng CTRSH đến năm 2025 khoảng trên 1.800 tấn/ngày; đến năm 2030 khoảng trên 2.400 tấn/ngày, và đến năm 2040 khoảng trên 3.000 tấn/ngày.

Khu xử lý chất thải Khánh Sơn bắt đầu hoạt động đầu 2007, đến nay đã chôn lấp hơn 3,2 triệu tấn rác thải. Các ô rác số 1, 2 đã được phủ bạt; đang vận hành ô rác số 3, 4, 5 với cao trình hiện tại là +41m, +45m, +45m. Với lượng CTRSH phát sinh như hiện nay, Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tính toán khoảng đến cuối năm 2019 - đầu 2020 nếu không thực hiện các giải pháp nâng cấp, cải tạo, các ô rác thì sẽ đạt cao trình thiết kế.

TP chỉ có khu vực xử lý rác tại Khánh Sơn. Do đó, sẽ phải đối mặt với vấn đề an ninh rác vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, mỹ quan đô thị và hình ảnh TP.

Trước thực trạng quản lý CTRSH, ngày 19/12/2018, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về việc quản lý CTRSH đến năm 2025, trong đó nêu: Đến năm 2020, dừng hoạt động chôn lấp CTRSH không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý CTR và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu.


Hiện trạng khu xử lý CTR Khánh Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng


Với các mục tiêu đề ra như trên, UBND TP đang triển khai lập kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 204/NQ-HĐND của HĐND TP và đồng thời đã ban hành các kế hoạch, quyết định đầu tư... trong đó đầu tư dự án (DA) “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn”, DA đầu tư công trên địa bàn Đà Nẵng, trong đó đầu tư DA “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác (giai đoạn 2)”; DA “Trạm trung chuyển rác tại khu vực đường Lê Thanh Nghị”.

TP còn triển khai Kế hoạch thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đến năm 2025.

Quy hoạch Khu xử lý CTR Khánh Sơn thành Khu liên hợp xử lý CTR

Thực hiện Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/ 2013 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định khu xử lý CTR Khánh Sơn là địa điểm xử lý CTR tập trung của TP, có diện tích 100 ha; UBND TP đã thống nhất triển khai đầu tư nâng cấp Khu xử lý CTR Khánh Sơn thành Khu liên hợp xử lý CTR nhằm giải quyết ngay vấn đề xử lý chất thải rắn đang rất cấp bách, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh - trật tự, xã hội, ô nhiễm môi trường, phù hợp với quy hoạch chung của TP Đà Nẵng; đáp ứng chiến lược quốc gia về quản lý CTRSH; khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực; cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân xung quanh.


Sơ đồ bố trí các hạng mục công trình dự kiến


TP cũng đặt ra một số yêu cầu công nghệ - môi trường - kinh tế đối các hạng mục, DA đầu tư xử lý CTR của TP, như: Đảm bảo công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên tại khu vực; phù hợp với thành phần, tính chất rác thải của thành phố để xử lý có hiệu quả, an toàn và không gây ô nhiễm môi trường. Công nghệ, thiết bị xử lý chất thải phải được tổ chức, đơn vị có chức năng chứng nhận và thẩm định công nghệ theo quy định của Việt Nam. Tận thu những giá trị của chất thải rắn để tái tạo tài nguyên; hạn chế tối đa việc sử dụng nhiều nguyên, nhiên liệu phục vụ hoạt động sản xuất (điện, nước…); chi phí xử lý rác thải phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách TP.

Các DA đầu tư xử lý CTR đang triển khai với hơn 4.740 tỷ đồng từ các nhà đầu tư và hơn 560 tỷ đồng từ ngân sách TP; dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

N. Phó