Tính đến tháng 9/2019, dự án đã thi công đạt 77% khối lượng, giá trị giải ngân chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 72 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn quận 4 và quận 8 đã hoàn tất bàn giao mặt bằng; địa bàn quận 7 hạng mục cống kiểm soát triều Tân Thuận, Phú Xuân, Bà Bướm, Cầu Kinh đã hoàn tất bàn giao mặt bằng; tuyến đê kè số 4 đã bàn giao mặt bằng thi công.

UBND quận 7 đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất của đê kè số 4.

Đối với địa bàn huyện Bình Chánh, hạng mục cống kiểm soát triều Cây Khô đã hoàn thành công tác chi trả đền bù, bàn giao mặt bằng thi công. Còn 3 hộ dân chưa đồng ý mức đền bù.

Tại huyện Nhà Bè, hạng mục cống kiểm soát triều Phú Xuân chưa bàn giao mặt bằng do còn vướng 2 hộ dân; hạng mục cống kiểm soát triều Mương Chuối đã hoàn thành công tác chi trả đền bù, bàn giao mặt bằng thi công, còn vướng 33 hộ dân để triển khai thi công kè bảo vệ bờ 2 bên cống; hạng mục cống kiểm soát triều Cây Khô đã hoàn thành công tác chi trả đền bù, bàn giao mặt bằng thi công, còn vướng 1 hộ dân để triển khai thi công đập ngăn dòng Rạch Tôm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh dự án, tái cấp vốn.

Đơn vị này kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định, trình UBND TP xem xét phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án được phê duyệt, kiến nghị giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu, kiện toàn nhân sự tổ đàm phán phụ lục hợp đồng dự án.

Thiên Lý